Novell lanserer katalogtjenester for Win2000

Novells NDS eDirectory for Windows 2000 er straks klar.

Novell vil ifølge PC Week Online lansere en Windows 2000-utgave av selskapets NDS eDirectory-produkt. Ytelsen skal tilsvare den i utgavene for NetWare, Solaris og Windows NT. Prisen skal også være den samme: To dollar per katalogbruker.

Ifølge PC Week Online vil produktet ikke inkludere noe migreringsverktøy eller administrasjonsverktøy som lar brukerne gå over fra Microsofts Active Directory til eDirectory. Ifølge talspersoner for Novell vil arbeidet som gjøres med DirXML-spesifikasjonen også inkludere dette problemet. Talspersonene har til nå ikke sett nok utbredelse av Windows 2000 Server til at de vurderer at dette er noe som umiddelbart må bli tilgjengelig.

Windows 2000-utgaven av eDirectory vil bli inkludert på kommende utgaver av CD-pakken med eDirectory som i dag inkluderer utgavene for Netware, Solaris og Windows NT.

Ifølge PC Week Online planlegger Novell også en Linux-utgave av eDirectory. Denne vil bli annonsert under Brainshare-konferansen i slutten av mars.

;