Novell lanserer NDS for Solaris

Katalogtjenesten til Novell (Novell Directory Services) har fått enda en ny plattform.

Katalogtjenesten til Novell (Novell Directory Services) har fått enda en ny plattform.

NDS kjører allerede på NT og Linux, i tillegg til selskapets eget system NetWare. Flere leverandører av maskinvare til nettverk tar også sikte på å gjøre sine produkter NDS-kompatible.

NDS for Solaris er tilgjengelig allerede nå.

26. februar sender IBM sin versjon av NDS for stormaskinsystemet OS/390 ut på markedet. Dette systemet ble kunngjort i slutten av januar.

Til toppen