Novell lanserer NDS for Solaris

Katalogtjenesten til Novell (Novell Directory Services) har fått enda en ny plattform.

NDS kjører allerede på NT og Linux, i tillegg til selskapets eget system NetWare. Flere leverandører av maskinvare til nettverk tar også sikte på å gjøre sine produkter NDS-kompatible.

NDS for Solaris er tilgjengelig allerede nå.

26. februar sender IBM sin versjon av NDS for stormaskinsystemet OS/390 ut på markedet. Dette systemet ble kunngjort i slutten av januar.

Til toppen