Novell lanserer verktøy for applikasjons- og internettilbydere

Novells nye produkt OnDemand Services lar nettsteder bruke katalogtjenesten NDS eDirectory til å håndtere alt som dreier seg om salg og utleie av tjenester og applikasjoner.

Novells nye produkt OnDemand Services lar nettsteder bruke katalogtjenesten NDS eDirectory til å håndtere alt som dreier seg om salg og utleie av tjenester og applikasjoner.

NDS eDirectory er i ferd med å bli Novells viktigste plattform. Det dreier seg om en katalogtjeneste som alle slags nettapplikasjoner kan forholde seg til. Opprinnelig var NDS stedet der alle opplysninger om brukere og maskiner var samlet. Nå utvides samlingen til alle objekter som opptrer i nettverket.

OnDemand Services er et verktøy for å håndtere salg og utleie av tjenester og applikasjoner gjennom et nettsted. Markedet er følgelig alle som vil drive som ASP ("application services provider") eller ISP ("Internett services provider").

Med OnDemand Services tilføyes NDS eDirectory en ny type objekt, kalt "package object". Dette objektet representerer det du ønsker å selge eller leie ut gjennom ditt nettsted. Hvis det dreier seg om en applikasjon, for eksempel tilgang til et økonomisystem eller til en tekstbehandler, gir du objektet attributter som tilgangsrettigheter, utleie form, prising, tidsbegrensninger for bruk og så videre.

OnDemand Services legger applikasjonen ut på nettstedet med attributtene slik de er spesifisert. Det overvåker forholdet mellom applikasjonen og andre objekter i katalogen, blant annet kundene, og sørger for eksempel for at betaling skjer slik kunden vil, til den prisen applikasjonen krever.

Hvis transaksjonen innebærer at noe må installeres hos kunden, henter OnDemand Services denne tjenesten fra en annen av Novells NDS-baserte verktøy, ZENworks (for "zero effort networking").

OnDemand Services håndterer også selve betalingstransaksjonene gjennom en Java-basert e-handelsmotor som Novell kaller DirCommerce.. Det åpnes for en rekke prisingsmetoder, fra salg til utleie per måned, per gang eller per faktisk bruk over tid. Egenskaper knyttet til autentisering, sertifisering og adgangskontroll, henter det fra katalogtjenesten.

Novell peker på at også video og musikk kan håndteres med OnDemand Services, i likhet med lagringstjenester, dokumenter og digitale sertifikater. Nettstedet kan tilby kundene et skjema der de registrerer seg selv - informasjonen går direkte til eDirectory og styres videre derfra. Hvis nettstedet har en ordning der besøkende skal gi seg til kjenne, kan OnDemand Services tilrettelegge nettstedet med tilpassede annonser og ønskede eller bestilte tjenester. Det gis også en rekke muligheter for nettstedet til å generere rapporter om hvem som kjøper hva når.

OnDemand Services er selv priset som om det var en ASP-tjeneste. Nettstedet behøver ikke kjøpe hele pakke, men kan i stedet velge å betale 1,10 dollar i fast avgift per kunde per måned.

Novell kan vise til to kunder av OnDemand Services. Den ene, Wizmo, er en ASP i Minnesota som leier ut applikasjoner som Microsoft Office, Adobe Photoshop og Novell Groupwise (Novells utfordrer til Lotus Notes og Microsoft Exchange) til små og mellomstore bedrifter. Wizmos nettsted er av typen "click and go", det vil si at kundene bestiller nye produkter og legger til nye brukere på nettstedet, og får straks tilgang til det de trenger. Det betales en fast månedsleie per bruker per applikasjon.

Den andre kunden er Eureka Broadband, en applikasjons- og internettilbyder i New York og det sørlige California. Eureka legger bredbåndsaksess til et gitt bygg, og tilbyr tjenester til alle som arbeider der. Tjenestene omfatter alt fra programvareutleie til video og TV.

Les mer om Novell:


Rykter om store permitteringer hos Novell
Neste NetWare profileres som lagrings- og applikasjonstjener
Novell: Reposisjonering skal avverge ytterligere salgssvikt
Novell, Sun og CMGI skal bedre trafikkavviklingen på nettet
Novell lanserer katalogtjenester for Win2000
Linux tar annenplassen fra Novell

Til toppen