Novell leverer ID-løsning til Staten

Novell vant et anbud fra Statens forvaltningstjeneste om løsning for sikker identitetsforvaltning.

Novell vant et anbud fra Statens forvaltningstjeneste om løsning for sikker identitetsforvaltning.

Novell har vunnet en avtale med Statens forvaltningstjeneste (Ft) for å levere ny løsning for identitetsforvaltning til departementfellesskapet. Løsningen er basert på Novells plattform for deling og synkronisering av brukeridentitetsdata, Novell Nsure Identity Manager.

Anskaffelsen av en ny løsning for identitetsforvaltning skjedde ved EØS-utlysning og etter reglene for anskaffelser over terskelverdiene og etter forhandlinger med tilbyderne. Fem leverandører var med i de avsluttende forhandlinger om teknisk løsning og prosjektgjennomføring. Løsningen skal implementeres av Novells Gold autoriserte konsulentpartner Net Works. Anbudet ble vunnet i konkurranse med blant annet leverandører som Microsoft, Maxware og SUN.

Statens forvaltningstjeneste (Ft) er en etat underlagt Moderniseringsdepartementet. Etatens hovedoppgave er å skaffe til veie konkurransedyktige fellestjenester for departementene, ved kjøp eller egen produksjon, samt å være pådriver for utvikling og effektivisering av slike tjenester.

Ft tilbyr departementsfellesskapet en rekke systemer og tjenester hvor brukeradministrasjon er implementert på forskjellige måter og uten integrert samordning.

Ft skal videreutvikle sine tjenester innenfor området katalogtjenester, identitetsforvaltning og identititetsintegrasjon knyttet til fellessystemer som Ft tilbyr departementene som totalt utgjør 4500 brukere. Det skal bl.a. utvikles løsninger for integrert brukerkontoadministrasjon med den hensikt å bedre kvalitet på brukeridentiteter og effektivisere rutiner knyttet brukervedlikehold.

Novell Nsure Identity Manager brukes til å administrere tilgangsbehovene til en brukermasse i stadig endring.

Ft gjennomfører nå et pilotprosjekt med to hovedformål; kartlegging av datagrunnlag og rutiner for en rekke systemområder, og deretter gjennomføre en teknisk implementering for et utvalg av systemer basert på forutgående kartlegging.

12 systemområder kartlegges. Dette omfatter personalsystem, økonomisystem, tidsregistreringssystem, MS Active Directory og E-post, telefonsentralens støttesystem for ekspedientene, systemer for elektronisk fakturabehandling og e-handel, jobbsøkeportal med flere.

Til toppen