Novell lover norsk Windows-utfordrer

Novell lanserte i dag hva de mener er et alternativ til Windows i bedrifter og lover en norsk versjon.

Novell lanserte i dag hva de mener er et alternativ til Windows i bedrifter og lover en norsk versjon.

Novell lanserte i dag det som skal være et reelt, kommersielt alternativ til Windows som operativsystem, først og fremst i vanlige bedrift-PCer.

Til nå har Novell satset på SUSE Linux, som Novell kjøpte for en tid tilbake. Ifølge Geir Christensen, administrerende direktør i Novell Norge, er SUSE Linux 9.2 Professional, som den siste utgaven heter, først og fremst beregnet for entusiastbrukere. Den leveres blant annet med ganske begrenset brukerstøtte.

Nå går Novell et skritt videre og lansere Novell Linux Desktop 9 (NLD), et operativsystem for skrivebordet - basert på SUSE Linux 9, men bedre testet og med mer omfattende supportmuligheter. Det nye produktet er først og fremst beregnet for bedrifter som ønsker å gjøre seg mindre avhengige av enkeltleverandører. Med NLD har Novell bundet sammen en Linux-distribusjon for skrivebordet med support, konsulenttjenester, opplæring og forhandlernett.

- Dette er ting som kreves av bedriftsmarkedet, sier Christensen.

Novell lover at NDL skal tilby samme grad av sikkerhet og pålitelighet som resten av Novell servere og programvare.

Novell Desktop Linux 9 kommer i salg den 12. november, men en evalueringsversjon er allerede tilgjengelig for nedlasting fra denne siden.

Novell har flere målsetninger med NDL. Et hovedmål er at det skal være et komplett produktivitetsmiljø, i tillegg til at systemet skal ha bedriftsklargjorte implementeringsegenskaper, noe som skal kutte kostnadene ved mønsterbasert installasjon. Men kanskje viktigst for de potensielle kundene er det at de vil få ett fast kontaktpunkt, i dette tilfellet Novell.

Novell tilbyr NDL-brukerne fritt valg mellom desktopmiljøene KDE og GNOME. Forskjellen ligger først og fremst i det visuelle. I tillegg har Novell utvidet brukergrensesnittet ved å inkludere Ximian Desktop. De viktigste applikasjonene som følger med, er nettleseren Mozilla Firefox, e-post- og kalenderprogramvaren Novell Evolution og OpenOffice 1.1 Novell edition. Sistnevnte er en videreutviklet utgave som blant annet skal bedre støtte for Microsoft Office-dokumenter, inkludert bedre formelimport fra Excel-regneark. Novell-utgaven skal også være bedre integrert med Evolution, samt ha bedre skriverstøtte.

Fra Evolution vil fra våren ha innebygd GroupWise-tilkoblingsmuligheter. Denne løsningen er dag på betastadiet.

NDL skal ha klientstøtte for Novell iFolder 2.1, en serverbasert løsning for synkronisering av lokale arbeidsdata til en sentral server, slik at de enklere kan sikkerhetskopieres.

Mens SUSE Linux utgis i en ny utgave omtrent hver sjette måned, er oppgraderingsfrekvensen for NDL satt være mer forutsigbar, på mellom 12 til 18 måneder. Dette gir også Novell bedre muligheter til å teste distribusjonen før nye utgaver gis ut en det som er tilfellet med SUSE Linux Professional. Mindre oppdateringer, inkludert sikkerhetsfikser, vil selvfølgelig gjøres tilgjengelig fortløpende.

Novell skal også tilby en enhetlig sertifiseringsprosess for tredjepartsleverandører av program- og maskinvare.

Stig Sjursen, markedssjef i Novell Norge, innrømmer at NDL ikke er beregnet for alle typer brukere. Spesielt nevner han brukere som er avhengige av funksjonalitet som bare finnes i den aller nyeste utgaven av Microsoft Office. Derimot mener han at de fleste brukere med litt enklere behov, blant brukere knyttet til callsentere, innsjekking og salgspunkter, bør kunne ta i bruk NDL like enkelt som om de skulle gå fra én Windows-versjon til en annen.

- Et bevis på dette er Novell selv, sier Christensen og forteller at 85 prosent av de Novell-ansatte benytter nå OpenOffice og Linux.

- I forbindelsen med migreringen fra Windows var det ingen som hadde behov for opplæring, selv om et slikt tilbud eksisterte, sier Christensen.

Sentral administrasjon av PC-er i bedrifter er en sentral egenskap for et operativsystem. Produktsjef i Novell Norge, Ivar Lyse, forteller at NDL inkluderer flere løsninger.

- YaST-verktøyet for oppsett og administrasjon er en integrert løsning basert på CIM-standarden (Common Information Model). AutoYaST er en implementeringsløsning som fungerer uten innblanding fra bruker eller administrator etter at den er satt opp. Den støtter konfigurasjonsdrevet automatisering og kan tilpasses den enkelte bruker basert på informasjon lagret i en LDAP-løsning.

I tillegg støttes ZENworks Linux Management, en videreutvikling av Ximian RedCarpet som blant annet skal løse rekursive bindinger - det vil si avhengighet av pakker, samt muliggjør organisering av programvare i kanaler, noe som skal bedre administrasjonsmulighetene.

Informasjon til ZENworks-løsningen kan hentes fra Novells offentlige ZENworks Linux Manage-servere, i tillegg private servere. Disse kan settes opp som flere noder, for å fordele lasten. De har åpen databasestøtte, støtte også for andre Linux-distribusjoner enn SUSE Linux, skal tilby enkel rollback-funksjonalitet hvis noe skjærer seg, i tillegg til at løsningene skal kunne settes opp på få timer. Fra disse private serverne skal brukerne blant annet kunne laste ned oppdateringer til operativsystemet, i tillegg til RPM-pakker bedriften selv har valgt ut.

Pris er selvfølgelig en viktig faktor når det skal konkurreres med Windows. Novell Desktop Linux koster 50 dollar i året i vedlikeholdsavgift. Dette betyr at brukerne kan ta i bruk også eventuelle oppgraderinger som blir lansert i løpet det året avgiften gjelder. Sikkerhetsfikser og andre mindre oppdateringer vil være fritt tilgjengelige i fem år etter at produktet lanseres.

I Norge er det først og fremst innen undervisning og offentlig virksomhet at Novell har møtt den største interessen for NDL. Men evalueringskundene inkluderer alt fra store kommuner til små bedrifter med 5 til 10 brukere. Christensen håper at det innen ett år vil finnes mellom ti og femten tusen brukere av NDL, hvorav omtrent 80 prosent ventes å være i offentlig sektor.

Mange av disse brukerne vil være avhengige av en norsk versjon av NDL, noe som foreløpig ikke er tilgjengelig. Christensen sier at denne må komme raskt, skal man få det til i det norske markedet, og han lover at den norskespråklige utgaven vil komme så snart interessen fra markedet er der.

Novell Desktop Linux vil selges gjennom Novells norske partnere og direkte fra Novell nettsted.

Til toppen