Novell målretter offensiv mot Sun-kunder

Novell tilbyr Sun/iPlanet-kundene til sammen 250.000 gratislisenser av den siste oppgraderingen av katalogtjenesten eDirectory.

Novell tilbyr Sun/iPlanet-kundene til sammen 250.000 gratislisenser av den siste oppgraderingen av katalogtjenesten eDirectory.

Katalogtjenesten eDirectory er Novells mest verdifulle teknologi, og brukes som basis for en rekke tjenester innen sikkerhet og rettighetsstyring. Den er tilgjengelig på Windows, Linux og Solaris i tillegg til NetWare, og ble nylig også tilrettelagt for AIX.

eDirectory samler informasjon om brukere og utstyr i nettverket og gjør den tilgjengelig for andre applikasjoner. Novell har selv tilrettelagt en rekke tjenester for bedre og enklere drift og sikkerhet, med utgangspunkt i eDirectory. Blant disse er automatisk konfigurering og omkonfigurering av PC-er, sikker pålogging til alle systemer man har tilgang til på tvers av plattformer og applikasjoner med ett passord og ett brukernavn, rollebasert brukeradministrasjon og så videre. eDirectory har gode skaléringsegenskaper, og Novell har mange referanser på bruken av produktet til å integrere tjenester i store organisasjoner.

I tillegg til tilretteleggingen for IBMs Unix-variant AIX, er den nyeste versjon 8.7 av eDirectory utstyrt med et nytt verktøy for mobile IT-ansvarlige. iManager gjør det mulig å styre eDirectory gjennom enhver PC eller PDA med nettleser, eller gjennom en WAP-telefon.

En annen forbedring er at også rettigheter internt i IT-avdelingen kan fordeles etter roller nedfelt i eDirectory. Det skal spesielt gjøre det enklere å delegere ansvar nedover i hierarkiet, og til med definere superbrukere med flere privilegier og mer ansvar enn de vanlige. En tredje forbedring gjelder adgang til å sikkerhetskopiere eDirectory under drift.

Novell sier at skalérbarheten i eDirectory er så enestående at de hittil ikke har funnet det hensiktsmessig å gjøre tjenester som éngangspålogging til spredte applikasjoner tilgjengelig under konkurrerende katalogtjenester, rett og slett fordi ytelsen da blir under pari.

For å overbevise potensielle kunder at det er verdt bryderiet å bytte til eDirectory for å få disse andre tjenestene, lanseres nå en stor kampanje rettet mot kunder av det antatt svakeste konkurrerende systemet, katalogtjenesten i Sun ONE/iPlanet.

Disse får nå følgende tilbud: Opptil 250.000 gratis brukerlisenser til eDirectory, kombinert med opptil 25.000 brukerlisenser for Novells LDAP-driver DirXML. Hensikten med det siste er at man da kan gjennomføre en gradvis overgang til eDirectory, fordi DirXML gir tilgang til data i Sun ONE/iPlanet Directory Server. Den vanlige prisen på eDirectory er to dollar per kunde.

Til toppen