Novell organiserer Europa-lansering for norske Manamind

Etter en vidtrekkende avtale, besørger Novell Europa-lanseringen av norske Manaminds sanntidsteknologi for info-portaler.

I begynnelsen av september trakk de ansatte i Manamind AS et lettelsens sukk: Det hadde lykkes dem å berge selskapets reelle verdier, sanntidsteknologien Collect for informasjonsportaler, fra den bokstavelig talt boblende virksomheten som kjennetegnet utviklingen det siste halve tiåret, under merkelapper som InfoStream, Integra, Genuity og MediaFront.

Les også

Det var allerede da klart at store ting holdt på å skje med Manamind gjennom en partneravtale med Novell. Manamind hadde laget en konnektor fra Collect 3.0 til Novells XML-orienterte integrasjonsserver exteNd Composer - opprinnelig SilverStream, som Novell kjøpte i juni - slik at Collect kunne integreres i et J2EE-basert utviklingsmiljø, og følgelig også tilbys som webtjeneste. Novell så på dette som svært interessant, fordi Manamind har utviklet en enestående teknologi for å samle sanntidsinformasjonsstrømmer fra ulike kilder i én strøm som kan sendes videre til personlig tilrettelagte portaler.

- Vi fullførte forhandlingene om partnerskapsavtale med Manamind i slutten av oktober, forteller Novells markedssjef for exteNd-produktene Mark Longwell til digi.no. - Vi ble klar over potensialet i teknologien deres tidlig i år. Collect er enestående for sin evne til å samle sanntidsinformasjon fra flere samtidige kilder og sende alt direkte til en brukers PC.

Manamind er kjent og respektert i Norden. DnB, Acta, Sparebank1 og Terra har brukt Collect til sine systemer for online aksjehandel. Sydkraft bruker Collect i sine systemer for strømavlesning. ABB og Svenska Dagbladet bruker Collect i sine finansielle informasjonstjenester.

Internasjonalt har ikke Manamind nådd like langt. Den eneste globalt kjente Collect-brukeren er Reuters, og teknologiavtalene med IBM og BEA har ikke den samme typen gjennomslagskraft i finansmiljøene som Novell mener er Manaminds rette element.

- Vi skal starte med Europa, forteller Longwell. - Mandag og onsdag organiserer vi de første seminarene der vi presenterer Collect-løsningen for finansmiljøer i Luxemburg og Bruxelles. Uken deretter drar vi til London.

Tilsvarende detaljerte planer er ennå ikke utarbeidet for en lansering i USA.

- Det vi ønsker å få til, er felles suksesshistorier fra Europa. Når de er klare, kan vi sende både kunder og representanter for Manamind over dammen, og la de ledende aktørene i San Francisco og New York grille dem om deres erfaringer.

På det teknologiske planet, vurderer Novell å gjøre Collect-konnektoren til en av standardkonnektorene som forbinder exteNd-verktøyene mot alle slags andre IT-systemer.

Til toppen