Novell overfører alt de har til Linux

Novell overfører alt de har av nettverksapplikasjoner til Linux, og har inngått distribusjonsavtaler med Dell, HP og IBM.

Novell overfører alt de har av nettverksapplikasjoner til Linux, og har inngått distribusjonsavtaler med Dell, HP og IBM.

Nettjenesteleverandøren Novell tar sikte på innen halvannet år å tilby absolutt alt de har av nettverksapplikasjoner på både sitt eget nettoperativsystem Novell, og Linux. Da vil den kommende NetWare 7 og Linux være likeverdige plattformer for alle selskapets produkter.

I første omgang vil "Novell Nterprise Linux Services" bestå av en pakke med disse tjenestene:

  • identitetstjenester (eDirectory og DirXML)
  • filtjenester (iFolder)
  • utskrifttjenester (iPrint)
  • meldingstjenester (NetMail)
  • drift (ZENworks)
  • tjenester for sluttbrukere (exteNd Director)
  • sentralisert administrasjon med nettleser som grensesnitt mot alle tjenester på alle servere (iManager)

Denne pakken vil være tilgjengelig i en betaversjon i løpet av juli. En endelig utgave vil være klar i løpet av høsten.

Denne satsingen på Linux viderefører kjente toner fra Novell. Selskapet har lenge gjort en innsats for serverkonsolidering og enhetlig lagring i heterogene miljøer. På kunde- og partnerkonferansen BrainShare 2003 i Salt Lake City i april i år kunngjorde Novell en rekke løsninger og initiativ for Linux og åpen kildekode.

I en støtteuttalelse sier en representant for IDC at Novells Linux-tilbud vil gjøre det enklere , tryggere og rimeligere for organisasjoner uten avansert kompetanse å basere sine nettverk på Linux. En viktig faktor er at Novell tilbyr både support og opplæring, blant annet et program kalt Certified Linux Engineer.

Andre støtteuttalelser til Novells Linux-satsing kommer fra distribusjonspartnerne SuSE og Red Hat, samt Conectiva, Turbolinux, Computer Associates, EMC, Ximian og Open Source Development Lab.

Avtalene med Dell, Hewlett-Packard og IBM innebærer at disse vil tilby servere med Novells Linux-løsninger til sine kunder, og samarbeide med Novell om opplæring og support. HP vil tilby ProLiant-servere med prøveversjoner av Nterprise Linux Services allerede i juli.

Til toppen