Novell: Reposisjonering skal avverge ytterligere salgssvikt

Nettsystemleverandøren Novell lider av sviktende omsetning, men tjente likevel mer enn Wall Street hadde forventet. Produkter som BorderManager vurderes reposisjonert.

Nettsystemleverandøren Novell lider av sviktende omsetning, men tjente likevel mer enn Wall Street hadde forventet. Produkter som BorderManager vurderes reposisjonert.

I går la Novell fram tallene for sitt tredje kvartal, fram til 31. juli. Omsetningen falt 17 prosent til 270 millioner dollar i forhold til samme kvartal i fjor. Resultatet raste 83 prosent til 8,6 millioner dollar. Det er 0,03 dollar per aksje, mens Wall Street-analytikerne hadde ventet 0,02 dollar per aksje.

Geografisk er det Europa som svikter mest. Regionen Europa, Midtøsten og Afrika falt 30 prosent til 70 millioner dollar. USA falt 12 prosent til 160 millioner dollar.

I pressemeldingen fordeler Novell sin omsetning i tre hovedkategorier. Service, opplæring og konsulentvirksomhet økte med 13 prosent til 56 millioner dollar. Applikasjoner for nettjenester falt 3 prosent til 78 millioner dollar. Det store fallet kom i den viktigste kategorien NetWare tjenerprogramvare, med 29 prosent til 120 millioner dollar.

Selskapets ledelse advarte i mai i år at virksomheten var i store vanskeligheter, og at det ville ta minst ni måneder å løse problemene. Utgiftene overvåkes nøye, det er gjennomført en reorganisering, og det skal foregå vurderinger internt om en restrukturering av produktene. Ledelsen har lenge vært klar over at overlevelsesevnen er betinget av evnen til å selge katalogtjenestene eDirectory (tidligere Novell Directory Services eller NDS) mens NetWare sine dager som salgbart allment nettoperativsystem synes talte.

Novell betrakter for øvrig ikke lenger NetWare som et nettoperativsystem. Det markedsføres i stedet som en "plattform" for tjenester innen utskrift, lagring, database, e-post og katalog. Betegnelsen "NetWare file services" er forlatt til fordel for det mer moderne "storage".

Ifølge Sm@rt Partner vurderer Novell to alternative måter å reposisjonere BorderManager, en bunt tjenerapplikasjoner som vokter grensen mellom det interne nettet og det offentlige Internettet. Produktsjef Jim Tanner siteres på at alternativene er enten en klar posisjonering som proxy server, sikkerhetsserver og virtuelt privatnett, eller en oppdeling i flere atskilte produkter. Tanner sier at allsidigheten til BorderManager har forvirret markedet slik at salget har gått tregt.

Tanner varsler en fortsatt satsing på gruppevaren GroupWise, som salgsmessig ligger godt under konkurrentene Lotus Notes og Microsoft Exchange. Sm@rt Partner peker ellers på at Novell agiterer for IBMs utviklingsverktøy WebSphere Studio som det mener kan gjøre det like enkelt å utvikle for NetWare-plattformen som for Windows og Linux.

Novell spår en svak bedring i neste kvartal, og peker på flere store prospekter for eDirectory, blant annet hos Toyota og i den irske statsforvaltningen. Et nærmere samarbeid med en rekke internasjonale konsulentgrupper skal ha gitt prospekter som potensielt kan økte tallet på eDirectory-brukere til over 100 millioner.

For et halvt år siden lå Novell-aksjen godt i overkant av 40 dollar. Nå ligger den i underkant av 11 dollar. Selskapet vil sette av 500 millioner dollar til et gjenkjøpsprogram.

Novells problemer gjør observatører henfalne til oppkjøpsrykter. Tidligere i uka het det at IBM skulle ta over. Dette ble uttrykkelig dementert av Novell onsdag. Ryktet fyrte en kursoppgang, og et medlem av redaksjonen i digi.no ble oppringt av en mekler på Bahamas med tilbud om å kjøpe aksjer i "den sikre vinneren" Novell!

Les mer om Novell:


Novell, Sun og CMGI skal bedre trafikkavviklingen på nettet
Novell lanserer katalogtjenester for Win2000
Begge oppdragsgiverne kåret til testvinnere med konkurrerende produkter
Microsoft slår tilbake mot Novell
Novell ikke redd for Active Directory
Linux tar annenplassen fra Novell

Til toppen