Novell skjøt blink med "single sign on"

I en IDC-rapport om markedet for sikkerhetsprodukter, er Novell kåret til leder innen det spesifikke området for éngangs pålogging til alle bedriftsinterne systemer.

International Data Corp-rapporten Worldwide Security 3As Software Market Forecast and Analysis, 2001-2005 ble nylig lagt ut til salg for 2.500 dollar. Tilsvarende rapporter er utgitt årlig de to siste årene. Betegnelsen "3As" viser til systemer for "authentication, authorization and administration", det vil si for kontroll og administrasjon av passord og brukerrettigheter.

I årets rapport er Novell dukket opp for første gang, som markedsleder innen et meget beskjedent segment, døpt "host SSO". Dette segmentet gjelder løsninger for éngangspålogging til serverbaserte bedriftsinterne systemer. SSO betyr "single sign on". Host SSO gjelder pålogging til systemer innenfor brannmuren, til forskjell fra stormaskinsystemer og pålogging til tjenester på utsiden av brannmuren.

Det viser seg at Novell har 30 prosent av det globale markedet for verts-SSO. Markedet var på beskjedne 50 millioner dollar i 2000, og antas å vokse til 76 millioner dollar i 2005. Konkurrenter i dette segmentet er IBM og Computer Associates.

På det langt større markedet for web-SSO, altså sikker éngangs pålogging til flere tjenester levert over samme portal, er Novells andel unevnelig beskjeden i forhold til store aktører som Netegrity og Oblix. Her har selskapet nylig oppgradert sitt produkt iChain til versjon 2.0, og kapret noen store kontrakter i USA, blant annet en sykeforsikringstjeneste med 400.000 registrerte brukere.

Det samlede markedet for programvare til administrasjon og kontroll av brukeridentiteter og rettigheter er anslått til 2,8 milliarder dollar i 2000, og antas å vokse til 9,4 milliarder dollar i 2005, mener IDC. Foreløpig har Novell 0,6 prosent av dette markedet.

Aktørene i dette markedet har ulike tilnærminger. Noen kommer dit fra en generell innsats for IT-sikkerhet. Andre kommer fra produkter for drift av IT-systemer. I dette selskapet er Novells utgangspunkt spesielt, fordi selskapet ser på pålogging som en anvendelse knyttet til sin katalogtjeneste eDirectory.

Til toppen