- Novell tar seg av grensene

- Intranett og ekstranett må betraktes som områder i det ene globale nettverket. Vår utfordring er å tilby verktøy som kan gi en effektiv styring av grensene mellom interne og offentlige områder på dette nettet, sier Michelle Arden.

- Intranett og ekstranett må betraktes som områder i det ene globale nettverket. Vår utfordring er å tilby verktøy som kan gi en effektiv styring av grensene mellom interne og offentlige områder på dette nettet, sier Michelle Arden.

Hun er ansvarlig for det Novell har begynt å kalle Border Services, en stilling Novell nylig har fremmet til vice president-nivå. Hun er en av en håndfull ledere fra Sun som slo følge med Eric Schmidt over til Novell - på eget initiativ, understreker hun. Arden har en solid utdanning i informatikk (computer science) fra Harvard og Berkeley, og har arbeidet for selskaper som Siemens, Shell og IBM, i både USA og Europa.

- Jeg mener Novells bidrag vil være framtredende på tre viktige områder, sier Arden.

- For det første har vi ny cache-teknologi for å håndtere de stadig økende mengder data som fyker omkring på nettet. For det andre har vi utviklet våre katalogtjenester (NDS eller Novell Directory Services) slik at nettansvarlige kan fokusere på brukere og ikke på apparater. For det tredje har vi samlet det vi kaller grensetjenester eller Border Services i en produktgruppe, der vi løser problemer knyttet til både ytelse og sikkerhet.

Det viktigste produktet i Ardens avdeling er BorderManager (se referanse til tidligere artikkel på digi.no), en kombinasjon av blant annet brannmur, cache og virtuelle private nett.

- Vi differensierer dette produktet mot to kundegrupper med hver sine spesielle behov. Det ene er bedriftsmarkedet, der BorderManager kan betraktes som et kostnadseffektivt verktøy for å drive sikre forretninger på nettet. Det andre er Internett-tilbydere som skal utvikle verdiøkende tjenester overfor både selskaper og individer.

De tre områdene cache (eller mellomlagring), katalogtjenester og grensetjenester overlapper hverandre teknologisk. Mellomlagring er teknologien som gjør det mulig å lage grensetjenester som får mer ytelse ut av maskinvaren. Katalogtjenester er teknologien som gjør det mulig å forenkle og forfine styringen av nettverk og tjenestene i nettet.

- Tre typer mellomlagring er bygget inn i BorderManager. Det vi kaller klient-akselerasjon gjør at BorderManager mellomlagrer data ved grensen mellom Internettet og lokalnettet. En annen type mellomlagring, som kanskje er mindre intuitiv, er noe vi kaller tjener-akselerasjon. Her etablerer BorderManager et mellomlager på grensen mellom web-tjeneren og Internettet. Her lagres de web-sidene brukerne ber om hyppigst, og tjeneren avlastes tilsvarende. Følgen er at også de mindre populære sidene kommer raskere fram. Den tredje typen etablerer spesielle forhold mellom klient-akselererende BorderManager-steder. Det vil si at hvis en side ikke er tilgjengelig fra "din" BorderManager, henvises du først til en annen BorderManager før du slipper ut på nettet. Organisasjoner kan etablere hierarkiske forbindelser mellom mellomlagre spesielt tilpasset deres behov.

Arden peker på hvordan grensetjenester kan gjøre ulike typer Internett-bruk langt mer effektiv.

- Et eksempel er i skoleverket. En skoleklasse kan defineres som en egen gruppe, som i en bestemt tidsperiode skal få lov til å streife innen bestemte områder på nettet, for eksempel for å undersøke forhold knyttet til et visst geografisk område. Tilgang til relevante nettsteder vil skje svært raskt. Samtidig hindrer man elevene fra å sløse bort tid på irrelevante søk eller streif. Læreren kan til og med forhåndslaste alt relevant materiale og la all streifingen foregå på lokalnettet, uten at elevene merker annet enn at tilgangen til nettsidene er svært rask, og at de ikke har tilgang til nettsteder som er irrelevante for oppgaven.

Dette forutsetter et nettverk på skolen, men ikke nødvendigvis et Novell-nettverk. BorderManager er et NetWare-produkt, men det kjøres fortrinnsvis på en egen tjener, og det kan tilby sine tjenester selv om resten av nettet kjører et annet system.

Som verdiøkende tjeneste hos Internett-tilbydere, tenker Arden seg opplegg der foreldre kan avtale ulike typer begrensninger på sine barns bruk av Internett, både i tellerskritt, tid på døgnet, og sperring av bestemte nettsteder.

- Slike opplegg vil alltid forholde seg til brukerens identitet, understreker Arden. - Derfor vil det ikke nytte for en eventyrlysten tenåring å prøve seg fra en annen maskin. Skal systemet brytes, må man låne en annen identitet, og det er som kjent ganske alvorlig.

Til toppen