Novell tjener fett på avtalen med Microsoft

De økonomiske betingelsene for Linux-avtalen mellom Microsoft og Novell er gjort kjent.

Novell tjener fett på avtalen med Microsoft

De økonomiske betingelsene for Linux-avtalen mellom Microsoft og Novell er gjort kjent.

Dokumenter sendt fra Novell til USAs kredittilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC) klarlegger de økonomiske betingelsene i forrige ukes Linux-avtale med Microsoft.

    Les også:

Etter avtalen skal de to selskapene samarbeide om teknologi for bedre samspill mellom Linux og Windows, både innen applikasjoner, nettverksdrift og dokumentformater. Avtalen har en foreløpig ramme på fem år, men begge parter signaliserer at de forventer en forlengelse utover det.

Avtalen innebærer at Microsoft årlig skal dele ut 70 000 kuponger som deres kunder kan konvertere til supportabonnementer på Suse Linux. For disse til sammen 350 000 abonnementer skal Microsoft betale 240 millioner dollar.

I fem års perioden skal Microsoft også bruke 60 millioner dollar på å markedsføre Suse Linux, og 34 millioner dollar på en dedikert salgsavdeling. Dette understreker hvordan avtalen i praksis gjør Microsoft til forhandler av Suse Linux.

Patentdelen av avtalen – partene forplikter seg til ikke å saksøke hverandre for mulige patentovertredelser – går også i Novells favør.

For den proprietære koden – altså Windows – utbetaler Microsoft en engangssum på 108 millioner dollar til Novell. For den frie koden, skal summen Novell betaler relateres til forventet salg av Suse Linux. Over fem år anslås den samlede utbetalingen til rundt 40 millioner dollar.

Holder man Microsofts utgifter til salg og markedsføring av Suse Linux utenfor, innebærer avtalen 308 millioner dollar i nettooverføring til Novell.

I forbindelse med patentdelen av avtalen, har Novell publisert en egen erklæring for å imøtegå bekymring om at den bryter med vilkårene i Linux-lisensen GPL.

– Da vi forhandlet denne avtalen med Microsoft, hadde vi som viktig motiverende faktor vedvarende overholdelse av GPL. Vi forbyr ikke royalty-fri kopiering eller distribusjon av koden. Denne avtalen innvirker ikke på friheten som Novell eller distributører eller kunder har i forhold til koden, heter det.

Til toppen