Novells omsetning ned 75 prosent

Tredje kvartal i Novells avvikende regnskapsår viser at omsetningen er nede i en fjerdedel av det den var i samme kvartal i fjor: 90,1 millioner dollar mot 365,1 millioner dollar.

Tredje kvartal i Novells avvikende regnskapsår viser at omsetningen er nede i en fjerdedel av det den var i samme kvartal i fjor: 90,1 millioner dollar mot 365,1 millioner dollar.

Den lave omsetningen ga et negativt resultat som er større enn omsetningen: 121,7 millioner dollar. I samme periode i fjor var resultatet positive 58,8 millioner dollar.

55 millioner dollar i ekstrautgifter er bokført for å redusere tallet på ansatte med 18 prosent og skrive ned lagerbeholdningen. Ser man bort fra denne avskrivningen, er tapet likevel 25 cents per aksje. Wall Street, det vil si First Call Corp., hadde forventet et tap på 15 cents per aksje.

Toppsjef Eric Schmidt som kom til Novell fra Sun i mars i år, sier til Wall Street Journal at det dreier seg om et engangsfenomen. Novell skal gjøre slutt på alle problemene knyttet til distribusjonskanalen en gang for alle. Selskapets mange store distributører og over 25.000 mindre forhandlere har de siste kvartalene bygget opp en beholdning av programvarepakker som er fire ganger så stort som behovet. Alle nye leveranser til dette leddet opphørte i kvartalet, og flere titalls tusener programvarepakker ble kalt tilbake. I et vanlig kvartal hadde salg til distribusjonskanalen gitt en omsetning på rundt 100 millioner dollar.

Børsreaksjonen på tallene var svak, bare 6,25 cents ned til 8,125 dollar.

Novell har problemer på sin tradisjonelle enemark, operativsystem til lokalnett, på grunn av Microsofts voldsomme offensiv med Windows NT. Selskapet har også problemer på vekstområdet Internett/intranett, fordi sentrale produkter stadig krever selskapets proprietære protokoll. Målet for Schmidt er å standardisere på Internett-protokollen innen sommeren 1998. Novells arvesølv er katalogtjenesten, som vil fylle et dypt savn på Internett dersom selskapet greier å oppfylle ambisjonen om å gjøre den til global standard.

Wall Street Journal skriver at 1000 arbeidsplasser ble avskaffet i kvartalet. Det skulle gi en årsbesparelse på 100 millioner dollar. Tallet på ansatte er nå nede i 4800.

Novell har stadig en likvid reserve på rundt 1,1 milliarder dollar. Da det begynte å gå virkelig nedover med Norsk Data, tok det under tre år å kvitte seg med et tilsvarende beløp.

Til toppen