Novonyx novelliseres

Netscapes og Novells opprettelse av Novonyx som joint venture er godkjent av den amerikanske regjeringen. En ny ledelse er på plass, bestående utelukkende av tidligere sjefer i Novell.

Netscapes og Novells opprettelse av Novonyx som joint venture er godkjent av den amerikanske regjeringen. En ny ledelse er på plass, bestående utelukkende av tidligere sjefer i Novell.

Hensikten med Novonyx er å levere Novell IntranetWare-utgaver av Netscapes internett-servere SuiteSpot. Det gir SuiteSpot en alternativ plattform til Windows NT, og Netscape en anledning til å nå Novells 60 millioner brukere verden over. For Novell betyr det en sårt tiltrengt serie med applikasjoner for å sikre IntranetWare status som ikke-proprietært system.

Opprinnelig het det at Novonyx skulle hente sin ledelse fra både Netscape og Novell. I stedet viser det seg at hele den nye ledelsesgruppen på fem er hentet fra Novell. Toppsjef Robert Hicks kommer fra Novells tidligere avdeling for innlemmede systemer NEST (Novell Embedded Systems Technology). Finansansvarlig Steven Bentley kommer også fra NEST. Tidligere global markedsansvarlig for IntranetWare William Donahoo er markedsansvarlig i Novonyx. Ty Mattingly som i egenskap av Novells visepresident for strategiske allianser tok den opprinnelige kontakten med Netscape, blir salgsansvarlig. Thomas Creighton som får ansvaret for teknologiutvikling, kommer fra et konsulentfirma, men var tidligere ledende i Novells avdeling for NetWare-systemer.

Novonyx planlegger å lansere sine første produkter - IntranetWare-utgaver av Enterprise Server og Fast Track Server - til høsten. Selskapet har foreløpig bare 12 ansatte, og regner med å utvide til 70 innen nyttår.

Til toppen