NRK-arkivet på Internett

I løpet av fire år skal NRK bruke nærmere 28 millioner kroner på å legge ut hele radioarkivet på Internett. Til sammen vil mer enn 40.000 lydbånd da bli tilgjengelig over nettet.

I løpet av fire år skal NRK bruke nærmere 28 millioner kroner på å legge ut hele radioarkivet på Internett. Til sammen vil mer enn 40.000 lydbånd da bli tilgjengelig over nettet.

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket i Rana skal NRK Radios samlede radioarkiv digitaliseres. Til sammen vil mer enn 40.000 lydbånd fra 1933 og frem til i dag gjøres tilgjengelig over Internett.

- Vi håper å kunne etablere det digitale radiolageret i løpet av de nærmeste fire årene. Forutsetningen er at vi klarer å finansiere prosjektet, sier redaksjonssjef Rolf Brandrud i NRK Interaktiv til digi:media.

Prosjektet er allerede klart. Sammen med Nasjonalbiblioteket har allmennkringkasteren søkt Kulturdepartementet om delfinansiering av kulturdugnaden. Dersom det går som Brandrud ønsker, vil enhver internettbruker kunne gå inn og utforske 63 års radioformidlet norsk virkelighet, noe som til nå har utgjort noe av den mest innelukkede del av kulturhistorien.

- På sikt ønsker vi også å gjøre fjernsynsarkivene tilgjengelig på Internett, men dette er et skikkelig løft rent økonomisk. Derfor begynner vi der hvor terskelen er lavest, nemlig med radioarkivet, sier Brandrud.

I nær fremtid ser han for seg en egen redaksjonell avdeling i NRK som hver dag går gjennom dagens nyhetsmeldinger for å legge de inn i det digitale arkivet fortløpende.

- Det innholdet NRK produserer er et viktig innhold å gjøre tilgjengelig for folk flest. En hovedoppgave for oss er derfor å lage intelligente brukerverktøy for dette innholdet.

I første omgang mener Brandrud at et slikt kildemateriale vil gi universitetenes medieinstitutter helt nye forskningsmuligheter i en viktig del av Norges kultur- og mediehistorie. Også journalister, aktivister og andre vil med et slikt arkiv få muligheter til å hente frem bakgrunnsinformasjon innenfor sine fagområder.

På sikt ser Brandrud for seg en medievirkelighet der fjernsynsseerne kan streife internett fra sofakroken og følge pekere fra Dagsrevyen inn i arkivene. I en slik medievirkelighet vil arkivet kunne brukes som bakgrunnsteppe for å forstå dagens problemer og utfordringer.

Til toppen