NRK bygger Norges største datalager

Når NRK er ferdig med sin digitalisering, vil man trolig sitte på Norges største lagringssentral.

Når NRK er ferdig med sin digitalisering, vil man trolig sitte på Norges største lagringssentral.

NRK skal gå fra tape til filbasert produksjon. Lagringsjobben gjøres i etapper og skal være endelig sluttført innen 2009 eller 2010.

Det er enorme mengder databaser i NRK både fra radio og TV-sendinger, og det er åpenbart at prosjekt «Programbank» vil bli et av Norges største lagringsprosjekter.

Hver dag blir det produsert programinnhold for en serie radio-kanaler og to TV-kanaler. I tillegg skal NRK gå tilbake og digitalisere hele sitt historiske arkiv - både for radio og TV.

Teknologidirektør Arild Hellgren i NRK vil ikke kommentere tallstørrelser for hvor mye NRK vil ha lagret når man er ferdig i 2010. Men digi.no har gjort et regnestykket som gir en pekepinne: En time med video vil minimum generere 500 MB. NRK vil trolig bare lagre det man har produsert selv og kutte Derrick og annet innkjøpt materiale.

Hvis man da tar fem timers egenproduksjon hver dag, gir dette et lagringsvolum på 2,5 GB per dag og nesten en terabyte (1000 GB) data i året når man tar med lyd fra radiosendingene. NRK sendte lite på 60-tallet, men to TV-kanaler og fire radiokanaler på 90-tallet. Hvis man tar en terabyte i snitt per år og regner fra 1970 da TV kom i gang for alvor, har NRK minimum et lagringsbehov i størrelsesorden 30-40 terabyte.

Etter hva digi.no forstår, skal NRK både basere seg på tapebackup og harddisk-systemer. Alt som skal legges ut på nett må for eksempel være lagret på harddisk.

digi.no har ikke fått Hellgren til å kommentere regnestykket, men det kan ikke være mange andre aktører som har lagret så mye data i Norge.

- Vi har startet en prosess der vi går gradvis fra lineær tapebasert produksjon til filbasert produksjon. Vårt mål er at alt av NRKs innhold skal være ferdig lagret innen 2010, sier teknologidirektør Arild Hellgren til digi.no.

Det vil bli en møysommelig og tidkrevende prosess å lagre programinnhold på tusenvis av timer på videobånd. Spesielt i forhold til dagens diskkapasitet og de store datamengder NRK har.

NRK ser nå på utlandet og forskjellige standarder som kan lette arbeidet. Det skal i tillegg gjøres store utskiftinger med spesialbasert radio og TV-utstyr tilpasset IT.

Hellgren vil se på hva som finnes på tilbud av dataroboter, lagringsleverandører, servere og standard på filformater, men ønsker ikke å bli hjemsøkt av leverandører ennå.

NRK starter opp med innkjøpene først i 2007, mens det store volumet forventes å komme i 2009. Ifølge Hellgren vil prosjektet gå hånd i hanske med utviklingen, og NRK vil se på land som Danmark, Sverige, Tyskland som har startet tilsvarende prosjekter.

Flaskehalsen vil være håndtering av metadata og at NRK er tidsstyrt, som innebærer at andre rutiner ikke kan gjøres mens NRK kjøres «live».

Videoservere med prioritert styring, vil for eksempel være nødvendig.

Lagringsjobben vil skje med oppdateringer hvert år. NRK skal i første omgang kjøpe inn videoservere og nyhetsavdelingen står foran filbasert produksjon.

Hellgren forteller at NRK vil dele opp lagringsjobben i såkalte «digitale øyer». Lydsiden er allerede ferdig digitalisert med filbasert utveksling på videosiden, mens nyhetssiden har fortsatt tape som arkivformat.

Å få hele det historiske arkivet til NRK digitalisert vil kreve hjelp fra regjeringen. NRK har søkt om 250 millioner kroner til dette formålet.

Til toppen