NRK: Digital P5 i år 2000

Den "nye" digitale radiokanalen P5 skal bli en Metro-utgave av P1. - Det blir en byversjon med mer lær og mindre lusekofte, sier radiodirektør Tor Fuglevik. Dermed kan storbyradioen Radio 1 få konkurranse - forutsatt at byfolk gidder å kjøpe digitale radiomottakere.

Den "nye" digitale radiokanalen P5 skal bli en Metro-utgave av P1. - Det blir en byversjon med mer lær og mindre lusekofte, sier radiodirektør Tor Fuglevik. Dermed kan storbyradioen Radio 1 få konkurranse - forutsatt at byfolk gidder å kjøpe digitale radiomottakere.

Hva gjør NRK når eierne gir dem konsesjon til å sende riksdekkende radio i en kanal med sterk distriktsprofil?

De lager en ny radiokanal bestående av mye gammelt og litt nytt.

- Vi er tildelt en såkalt riksdekkende DAB-blokk og kan ikke regionalisere tilbudet. P1 er en sterkt regionalisert kanal hvor fem og en halv time av dagen tilhører distriktene. Når vi skal ha P1 ut på DAB er vi nødt til å gjøre noe, sier Fuglevik til digi.no.

Dermed fødes P5 første januar neste år. Den har aldersgruppen 25 til 45 år som hovedmålgruppe og skal først og fremst være en byradio med urban profil. Det kommer hovedsakelig av at det er storbyene som får tilgang til digital radio først.

Konkurrenter blir både P4 (i forhold til aldersgrupper) og Aller-eide Radio 1 (i forhold til geografisk nedslagsfelt).

Fuglevik regner i prinsippet P5 som en egen radiokanal, selv om mye av stoffet kommer til å være identisk med rikssendingene til P1.

- Det blir mye gammel vin i ny flaske, sier han og regner også denne kanalen som en del av sin strategi DSR eller digital synergi radio, hvor det redaksjonelle råstoffet allerede ligger der og hvor man videreforedles det i.

Fem og en halv time av den daglige sendeflaten, i tidsrommet hvor P1 sender fra de mange distriktskontorene i det analoge FM-nettet, skal fylles med egenproduksjon til P5.

Ifølge Fuglevik blir de viktigste delene av radiodagen fylt med originalstoff; klokka 6 til 9 om morgenen, i lunsjen 11 til 12 og etter jobb fra 16 til 17.30.

Det første året vil kanalen sendes parallelt både analogt og digitalt. Overgangen til digital radio avhenger av hvor mange digitale mottakere som blir solgt blant radiolytterne, noe som igjen er avhengig av prisnivå og følelse av et behov for en ny radiotype hos forbrukerne (ikke minst bilister).

Fuglevik vil vente til mottakerapparatet blir tilstrekkelig utbredt og regner med en overgang til et rent digitalt tilbud i urbane strøk allerede fra 1. januar 2001.

NRK planlegger også en ny "Alltid"-kanal. Alltid Nyheter og Alltid Klassisk har eksistert en stund. Nå kommer digital-kanalen Alltid Jazz i samarbeid med Danmarks Radio (DR). Det er ennå ikke fastsatt når denne kanalen skal på luften.

Til toppen