NRK får kritikk for Windows Media-satsing

NRKs ensidige satsing på Windows Media-basert webinnhold blir kritisert av både i Norge og utlandet.

NRKs ensidige satsing på Windows Media-basert webinnhold blir kritisert av både i Norge og utlandet.

Da den norske utgaven av Microsofts Windows XP Media Center Edition 2005 (MCE) ble lansert i forrige uke, ble det kjent at NRK skulle være blant innholdsleverandørene. Dette i seg selv er ikke så oppsiktvekkende. Det er derimot den ensidige satsingen på Microsofts Windows Media-format, som alt nett-tv-innholdet til NRK er basert på.

I seg selv er ikke dette nytt, NRK har benyttet Windows Media i lengre tid, og allerede i våres ble saken debattert i Stortinget, hvor SV-representanten Jørund Leknes spurte kulturminister Valgerd Svarstad Haugland om initiativ fra NRK til å etablere TV-sendinger via Internett basert på åpne standarder, for eksempel MPEG4.

Kulturministeren svarte som følger:

«Når gode alternativer for streaming til nettradio og nett-tv blir tilgjengelig på åpne standarder med tilsvarende kvalitet, funksjonalitet og utbredelse som de NRK i dag benytter, vil selskapet gå over til det åpne formatet. Den kommende versjonen av MPEG4 AVC (H.264) vil kunne tilfredsstille kvalitetskravene, men basert på NRKs kunnskaper om utviklingen, antas det å ta minst to år før den er tilgjengelig.»

    Les også:

Men nå er NRKs valg av teknologi blitt tema i blant annet den kjente bloggen Boing Boing.

I innlegget hevdes det at NRK utleverer norske skattebetalere ved å gjøre dem nødt til å betale monopolleie til Microsoft i evig tid. Det foreslås også at NRK i stedet for Windows Media burde bruke benytte H.264 eller andre åpne formater, som også støttes av Windows Media Player ved hjelp av en automatisk nedlastbar plug-in.

Saken diskuteres også i NRKs egen bloggtjeneste. Det er Eirik Solheim, prosjektleder i utviklingsavdelingen til NRK, som representerer kringkasteren i disse diskusjonene.

Her skrive Solheim at valget av WMV (Windows Media Video) ble tatt for flere år siden og ble basert på flere kriterier, inkludert videokvalitet i forhold til båndbredde, kostnader for omkoding, brukervennlighet og tilgjengelighet av et system for rettighetshåndtering (DRM). Solheim skriver videre:

«Valget av WMV ble ikke tatt fordi NRK ønsker å støtte en spesiell leverandør eller er motstander av åpne formater. Valget ble tatt fordi det ikke fantes åpne alternativer.

NRK vurderer fortløpende hvilke formater som finnes. H.264 og andre MPEG-4 baserte systemer har gjort at vi nå har formater som er konkurransedyktige på kvalitet.

Fremdeles er en del spørsmål i forhold til DRM og brukervennlighet uavklarte. NRK følger utviklingen nøye og har ikke på noen måte låst seg i forhold til bruk av WMV for all fremtid.»

I et senere innlegg skriver Solheim: «... så jobber vi kontinuerlig med utvidelser både i forhold til plattformer og formater. Diskusjonen er viktig og dere blir hørt. Et sted må vi begynne. Mye av det vi gjør i forhold til nye medier er fremdeles å betrakte som eksperimenter. Tilbakemeldinger på de faktiske tjenestene vi har laget er derfor viktig. Både i form av valg av formater og i form av hvordan tjenestene virker.»

Når det gjelder satsingen på Windows MCE, skriver Solheim at det viktigste for NRK i første omgang er å nå ut til en kritisk masse av brukere for å kunne høste erfaring i forhold til denne typen distribusjon av innhold.

«På det nåværende tidspunkt har vi vurdert MCE til å være den mest brukervennlige plattformen og den som kan nå ut til flest vanlige brukere uten spesialkompetanse.

Vi har god kjennskap til alternative plattformer som Meedio, MediaPortal, MythTV, Apple Front Row Experience og Beyond Media», skriver Solheim, og legger til at dagens løsning for MCE i stor grad bygges av standardkomponenter og i hovedsak bare er en webside spesielt tilpasset TV og fjernkontroll. Det skal være relativt enkelt å tilpasse tjenesten til andre plattformer. Når dette vil skje skal være et spørsmål om tid og penger.

Solheim mener at mediesenterløsningene MediaPortal, Meedio og Beyond Media er de mest nærliggende å bygge støtte for i første omgang.

«Apple har i sin Front Row Experience av en eller annen grunn valgt å ikke tilby et grensesnitt mot tredjeparter som ønsker å lage plugins eller tilby sitt innhold i Apples plattform.

For MythTV under Linux er det et kjent problem at Windows Media ikke spiller særlig bra på denne plattformen på det nåværende tidspunkt. Her følger vi utviklingen i forhold til bruk av H264 eller andre videoformat», forklarer Solheim, som oppfordrer leserne til å komme tilbakemeldinger på denne siden.

NRK har tidligere også publisert en redegjørelse for valget av Windows Media på denne siden.

Til toppen