NRK gratis til folket!!!

Det beste politikerne kan gjøre er å kutte navlestrengen til Marienlyst og sende NRK-skuta ut i private farvann. Revolusjonen må selvfølgelig skje i konvergensens navn og uten den årlige giroen i posten.

Norsk Rikskringkasting skal bli stor på nettet.

Per i dag har NRK en programguide på web, samt noen tjenester som er utviklet av staben selv i forbindelse med ulike programmer og noen nyhetstjenester som ikke akkurat blir frontet. NRKs web har en OK nytteverdi, men selskapet har på langt nær brukt sine enorme ressurser på den måten de burde for å nå sitt fullverdige potensial som kraftfullt nettmedium.

Langt mer slående kan NRKs web bli dersom man for eksempel kan integrere dette innholdet med digital-TV. Man har allerede en integrasjon mellom radio og Internett og har startet flere digitale radiokanaler.

Problemet er at NRK ikke kan, selv om de vil, bruke våre lisenspenger på halsbrekkende (men akk så nødvendige) Internett-prosjekt. TV 2 kan bruke 50 millioner kroner på sine interaktive tjenester. NRK kan knapt knytte på seg skoene for å ta det nødvendige spranget.

Og grunnen er lisensen.

Lisensen er en hemsko NRK sliter med, og som burde vært avskaffet. I likhet med BBC er det svært viktig for NRK å finansiere den digitale virkeligheten på andre måter enn gjennom lisensen som i utgangspunktet skal gå til statskanalens radio- og TV-virksomheter.

Derfor bør NRK fases ut av statens hender og delprivatiseres.

Til nå har man sett på viktigheten av å ha en ikke-kommersiell TV-aktør som for eksempel blåser liv i norske særegenheter, om man liker det eller ei. Kulturlivet lever kanskje godt på NRK, men burde leve bedre.

Man sier at NRK ikke kunne klart seg uten staten - og det er helt riktig. Men hadde man klart seg bedre med staten og et par investorer? Utvilsomt. NRKs nettsider kunne blitt meget gode kommersielle tjenester, og de kan fortsatt bli det.

Ved å delprivatisere NRK trenger man ikke rokke ved innholdsproduksjonen, men man kan sette dem sammen på nye måter og skape produkter, kommersielle tjenester som man kan tjene penger på. Dette er jo også grunnen til at man i utgangspunktet opprettet det kommersielle datterselskapet NRK Aktivum for noen år siden.

Alle vet at det vil bli stor etterspørsel etter kvalitetsinnhold, ikke minst i en fremtid med bredbånd. Millioner av meter med film ligger og slenger rundt omkring i NRK og kan bli brukt til tjene penger på. Det er et hav av muligheter for NRK.

Men alt fordrer at lisensen forsvinner.

Grunnen er at lisensen i dag er på et nivå som ikke lar NRK satse. Det gir knapt armslag til å gjøre det NRK alltid har gjort, særlig fordi prisen på store begivenheter blir stadig høyere.

Staten burde heller gjøre som andre steder, gi penger over statsbudsjettet - etter behov og forespørsel.

Da kunne NRK satset milliarder, hvis ønskelig, på prosjekter som kan kommersialiseres og som kan sende noen av pengene hjem igjen.

Det ville naturligvis bli et hyl om konkurransevridning fra kommersielle konkurrenter, men det kulturpolitiske argumentet, at vi trenger en annerledes allmennkringkaster som lager programmer for mindre deler av befolkningen, er fortsatt viktig å ta vare på.

En ting er sikkert: NRK lønner seg ikke og vil aldri lønne seg. Det er og blir et pengesluk. Det koster penger. Men det tenker man ikke på en lørdags morgen, med en times lang radiodokumentar på stereoen.

Uten reklamepause.

NRK er kanskje en viktigere kilde til kunnskap og kultur (danning) enn Internett, folkebiblioteket og riksteateret til sammen. Problemet er at innholdet ikke er tilgjengelig - hele tiden, overalt, i alle mediekanaler.

Det burde det være.

Uten at vi bør betale et rødt øre for det.

Les om NRKs satsing her:
NRKs ambisjoner skremmer ikke SOL
Hele NRK involveres i Norges største internettprosjekt

Les mer om: