NRK Interaktiv flytter nærmere teknologien

- Vi har bare så vidt begynt med alt vi ser er mulig på Internett, sier Rolf Brandrud i NRK Interaktiv. Han forestiller seg trimedialt samarbeid, en utnyttelse av TV, radio- og nettreportasjer fra ett reportasjeteam og flytter avdelingen til Forskningsparken på Blindern for virkelig å komme i nærkontakt med teknologien.

- Vi har bare så vidt begynt med alt vi ser er mulig på Internett, sier Rolf Brandrud i NRK Interaktiv. Han forestiller seg trimedialt samarbeid, en utnyttelse av TV, radio- og nettreportasjer fra ett reportasjeteam og flytter avdelingen til Forskningsparken på Blindern for virkelig å komme i nærkontakt med teknologien.

- Når vi flytter er det for å utvikle samarbeidet mellom innholdsleverandøren NRK og andre aktører. Vi skal få til de spennende løsningene innenfor nye medier. NRK er Norges største innholdsleverandør, og vi har bare såvidt begynt med alle tingene vi ser er mulig i forhold til Internett, sier lederen for NRK Interaktiv, Rolf Brandrud til digi.

Han sier at beslutningen om å flytte avdelingen til Forskningsparken på Blindern, vil gjøre det lettere å koble den kontaktflaten NRK Interaktiv har innover i NRKs avdelinger til den teknologiske utviklingen utenfor Marienlyst.

- NRK vil fremover samarbeide på nye måter. Mens kringkasting har krevd mye mer distinkte grenser mellom oss og våre samarbeidspartnere, åpner nye medier for nye samarbeidsformer. Vi er åpne for mange muligheter. NRK har nå blitt en mye mer dynamisk organisasjon, påstår Brandrud.

Ved siden av å invitere utenforstående til et tettere samarbeid på innholdssiden, gjennomgår også NRK store omveltninger internt. Blant annet pågår det en omorganisering av programdivisjonene hos allmennkringkasteren.

- Vi står innenfor terskelen til digitalisering av kringkastingen. Når vi begynner å sende digitalt, vil vi få en sammensmelting av de ulike tjenestene, sier han og mener NRK i denne situasjonen kanskje ikke er tjent med å låse ressursene til de ulike mediene. De bør heller utnytte mulighetene til samspill mellom dem.

Blant annet er det stor interesse for mulighetene med trimedialitet i NRK. Det vil si at en reportasje i fremtiden skal kunne lages for TV, radio og Internett av samme reportasjeteam.

I denne prosessen vil NRK Interaktiv få en stadig viktigere rolle og derfor er også flyttingen til forskningsparken strategisk viktig, mener Brandrud.

- Vi skal være et kreativt miljø som tenker hvordan vi skal utnytte NRKs potensial på Internett. Vi er på vei inn i en situasjon der TV blir PC og PC blir TV. I en slik situasjon vil NRK Interaktiv ha en stor rolle, sier han.

Til toppen