NRK jakter på telekom-alternativer til digital-TV

Kringkastingssjef Einar Førde er pålagt å se på alternativer til Telenor når statskringkasteren skal se på fremtidige partnere innen digital-TV. NRK frykter monopol-beskyldninger.

Det nyvalgte styret i Norsk Rikskringkasting har bedt statskanalen å finne andre samarbeidspartnere enn Telenor når kanalen skal satse på digital- TV.

Styret mener andre alternativer for allianser for utbygging må vurderes, og at Telenor ikke automatisk skal være NRKs eneste lekekamerat.

NRK og Telenor har historisk sett hatt et langt forhold. Selskapene har hatt nære relasjoner ved utbygging av både TV og radio nettet tidligere gjennom Norkring.

Men dette bildet kan nå endre seg.

Da det nyvalgte styret for NRK trådte sammen for første gang i forrige uke, ble administrasjonen i NRK pålagt å se etter andre partnere til etableringen av det nye digitale TV-nettet. Det er fortsatt ikke vedtatt i Stortinget om man vil ende på en bakkebasert løsning.

Dette var ikke noe nei til Telenor fra NRK sin side, men et pålegg om å sondere markedet for eventuelle andre samarbeidspartnere.
Einar Førde, kringkastingssjef i NRK, sier til digitoday at dette er en naturlig del av prosessen NRK er inne i. Men han sier at styrepålegget ikke gjør at noe forhold med Telenor forverres eller legges på is.


- Det har vært harde forhandlinger mellom Telenor og NRK, både når det gjelder nye digital-TV-kanaler og utbygging av dettet. Særlig har Telenor vært ivrig for å få til det bakkebaserte nettet, DDT, sier Førde til digitoday.

- Myndighetene har ennå ikke gitt NRK noen annen oppgave enn å være en vanlig analog kringkaster, sier Førde som nevner at dette er et problem i den konvergensen mediene lenge har bevegd seg dypere inn i.

NRK har lenge ønsket å etablere egne digital-TV kanaler, blant annet en døgnkontinuerlig nyhetskanal og ungdomskanal bygget over samme lest som radioens NRK Alltid Nyheter og NRK Metro.

Et samarbeid med TV 2 på sportsinnhold i forbindelse med digital TV har innbefattet Telenor, men dette samarbeidet er nå lagt på is inntil videre.

En av årsakene er at Telenor selv har tatt skrittet ut som medieaktør, noe som ikke forundrer Førde.
- Det er en helt naturlig utvikling, og noe som har vært i gjære lenge. Jeg er positiv til at en norsk aktør gjør dette, sier Førde. Men i den utviklingen er det naturlig å tenke seg andre alliansepartnere enn Telenor til en del aktiviteter.

Hovedårsaken til at NRK vil roe forholdet til Telenor er, ifølge Førde, at man ikke ønsker en monopol-konstellasjon.

Les mer om: