NRK-konvergensen fortsetter

NRK-nyhetene ble slått sammen til én divisjon i fjor, blant annet for å koordinere nyhetsflyten til de ulike mediekanalene. Nå blir den digitale utviklingen brukt som argument for å slå sammen deler av Kultur- og musikkavdelingene i radio og TV. Pluss barneredaksjonene.

NRK-nyhetene ble slått sammen til én divisjon i fjor, blant annet for å koordinere nyhetsflyten til de ulike mediekanalene. Nå blir den digitale utviklingen brukt som argument for å slå sammen deler av Kultur- og musikkavdelingene i radio og TV. Pluss barneredaksjonene.

Den nye sammenslåtte kultur- og musikkavdelingen i NRK vil bestå av 170 medarbeidere og blir lagt under radioledelsen i Radiohuset. Samtidig flytter programsjef Kalle Fürst og barneradioen i P2 til Fjernsynshuset.

Barn og utdanning er to av områdene der den kommersielle konkurransen fra internasjonale aktører rammer statskringkasteren hardest, ifølge kringkastingssjef Einar Førde. Samtidig er det svært viktig for NRK å kunne bevare en kulturell profil som kan oppfylle allmennkringkasteroppgaven.

- De kulturfaglige miljøene blir større og mer robuste og kan dra gjensidig nytte av hverandre. Den felles kulturavdelingen vil ha stor gjennomslagskraft i den interne konkurransen om ressurser og sendetid, sier fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas i en pressemelding.

Det er programproduksjonen, og ikke programplanleggingen, det er meningen å effektivisere gjennom omorganiseringen. Bemanning og budsjetter skal bli lettere å håndtere. Dessuten har det lenge vært lagt opp til et internhandelsystem i NRK for å synliggjøre kostnadene i hver divisjon (se relatert artikkel i høyre marg og under).

For eksempel går det an å regne ut hvor mye det koster å lage Dagsrevyen, og sette det opp mot for eksempel kostnaden på et musikkprogram. Dette gjøres i den ikke-redaksjonelle divisjonen NRK Ressurser, og skal være styrende for endel prioriteringer som blir gjort i forhold til statskringkasterens prioriteringer.

Innsparingen av ressurser er viktig for et selskap som begynner å få dårlig tid til å være frontfigur i den digitale utviklingen både på digital-TV og Internett.

Også for mottakerne, Ola og Kari Nordmann, er tidsfaktoren kritisk; det er ikke sikkert at NRK i en fragmentert medieverden med stadig større knapphet på tid, vil være primærvalg når befolkningen plukker radio- og TV-kanaler i fremtiden.

- Styret la vekt på at denne omorganiseringen vil gi slagkraftige redaksjonelle miljøer. Det er et ønske om å styrke kvaliteten på innholdet som styrer organiseringen. Samtidig vil vi ligge i forkant av den digitale utviklingen, hvor vi går mot en sammensmelting av ulike medier, sier informasjonsdirektør Hanne Løchstøer.

Slike interne fusjoner er ikke alltid like lett å gjennomføre i rigide organisasjoner som NRK. Det er radio- og TV-direktørene som både i denne avdelingen og i Distrikts- og nyhetsdivisjonen i NRK, som har ansvaret for programflater og budsjetter.

Da nyhetsdivisjonen skulle samle troppene i fjor, brøt det ut en åpen meningskonflikt mellom den påtroppende nyhetsdirektøren Tom Berntzen og radiodirektør Tor Fuglevik. Stridens eple var den digitale nyhetskanalen Alltid Nyheter og Utenlandssendingen som Berntzen mente hørte naturlig hjemme i divisjonen for nyheter.

Fuglevik mente på sin side hevdet at Alltid Nyheter som en radiokanal uten egenprodusert stoff, men videreforedlet råstoff via en kanaldesk, hørte inn under "radioviften". Fuglevik var opptatt av å ha alle kanalene innen NRK radio for å beholde helheten i spekteret og danne grunnlaget for dannelse av en ny digital synergiradio.

Fugelvik fikk viljen sin.

Dermed ble de digitale kanalene Alltid Nyheter (pluss Utenlandssendingen) og Alltid Klassisk liggende i radioens utviklingsenhet NRK Futurum.

Til toppen