NRK kutter nettsatsing

NRK.no skulle bli Norges største nettsted, lovet Tor Fuglevik (bildet). Men nå truer økonomiske innsparinger og oppsigelser den ambisiøse satsningen.

NRK.no skulle bli Norges største nettsted, lovet Tor Fuglevik (bildet). Men nå truer økonomiske innsparinger og oppsigelser den ambisiøse satsningen.

Tidligere i høst slo Norsk Rikskringkasting på stortrommen: statskanalen skulle fokusere alt på nettet og NRK.no skulle bli det største nettstedet i Norge. Det skulle en stab på 3.500 mennesker i NRK sørge for, samt en sprek Internett-redaksjon.
Men økonomiske problemer og stramme budsjetter truer nå den ambisiøse satsningen. Ifølge VG Nett er det satt ansettelsesstopp i NRK Futurum, divisjonen som skal digitalisere NRK. Det betyr at det ikke vil bli gitt flere stillinger i Internett-redaksjonen.


Kuttforslagene medfører også at to multimediareportere mister jobben fra nyttår, samt at to andre Internett-redaksjonelle stillinger forsvinner. Ifølge VG er dette stillinger som har vært viktig for nettsatsningen i NRK.

Nyhetssdesken til NRK, som leverer nyheter til NRK.no består da bare av tre stillinger, noe redaksjonsklubben stiller seg undrende til.

- Vi synes hele forslaget er svært merkelig og vi vil nå skrive et brev til ledelsen der vi protesterer på det kraftigste, sier klubbleder Bent Tandstad til VG Nett.

Kuttene er ennå bare forslag, forteller NRK til VG Nett.

Det har ikke vært mulig for digitoday.no å få tak i NRK Futurums sjef, Tor Fuglevik.

Til toppen