NRK låner frekvenser til det kongelige bryllupet

Post- og teletilsynet gir NRK sammen med de tyske allmennkringkasterne ZDF og ARD midlertidig tillatelse til å benytte et stort antall ekstra frekvenser i forbindelse med overføring av bryllupet mellom Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby lørdag.

Post- og teletilsynet gir NRK sammen med de tyske allmennkringkasterne ZDF og ARD midlertidig tillatelse til å benytte et stort antall ekstra frekvenser i forbindelse med overføring av bryllupet mellom Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby lørdag.

Post- og teletilsynet har gitt NRK sammen med de tyske allmennkringkasterne ZDF og ARD midlertidig tillatelse til å benytte et stort antall ekstra frekvenser i forbindelse med overføring av bryllupet på lørdag. Ved slike store arrangementer er det behov for frekvenser til trådløs kommunikasjon for reportasje enheter (kamera, mikrofoner, monitorer og studio). Det vil totalt være i bruk opp til 150 forskjellige frekvenser på selve dagen.

I tillegg til dette er det gitt midlertidig tillatelse til bruk av satellitt-frekvenser til flere produksjonsselskaper fra andre land til mobile SNG busser (Satellite News Gathering) som sender video- og audiosignaler direkte opp til geostasjonære satellitter og som igjen sender signalene videre for mottaking over hele Europa.

Rolf Wibe i Post- og teletilsynet sier til digi.no at Post- og teletilsynet disponerer noen frekvenser som kan lånes ut ved ulike anledninger.

- NRK disponerer en del frekvenser selv også. I tillegg kan en også låne frekvenser fra andre bedrifter og organisasjoner.

Til toppen