NRK med reklame både i tekst og bilde

Antallet inntektstrømmer til NRK utvides drastisk hvis Kulturdepartementets endringer i Kringkastingsloven vedtas i Stortinget. En Odelstingsproposisjon ble lagt fram i dag som åpner for reklame både på tekst-TV og gjennom betal-TV. I tillegg er det muligheter for inntekter gjennom utenlandske reklamekanaler.

Antallet inntektstrømmer til NRK utvides drastisk hvis Kulturdepartementets endringer i Kringkastingsloven vedtas i Stortinget. En Odelstingsproposisjon ble lagt fram i dag som åpner for reklame både på tekst-TV og gjennom betal-TV. I tillegg er det muligheter for inntekter gjennom utenlandske reklamekanaler.

Anne Enger Lahnstein og Kulturdepartementet tilbyr nå NRK flere muligheter for å ta inn penger i tillegg til lisensen. Etter at et forslag til endringer i Kingskastingsloven ble sendt ut på høring i desember i fjor, ble det i dag lagt fram en Odesltingsproposisjon (nr. 55) som departementet håper kan ferdigbehandles før sommeren.

Det er "BBC-modellen" departementet som følges. Inntektene skal kunne tas inn gjennom separat virksomhet, i dette tilfelle datterselskapet NRK Aktivum. Iinntektene skal pumpes tilbake i programproduksjonen.

I forhold til det opprinnelige forslaget, (og etter høringsrunden) har departementet gått i dybden på det forretningsmessige:

Forslaget presiserer at virksomheten ikke skal kunne kryss-subsidieres med lisensmidler; strenge revisorrutiner og en lovhjemmel til å opprette separate regnskapssystemer skal være faktorer som forhindrer det.

Ekpedisjonssjef Helge Sønneland i Kulturdepartementets medieavdeling sier at de ikke har sett behovet for å skille ut NRK Aktivum i en helt egen separat virksomhet. I dag er dette et datterselskap som er heleid av NRK.

- Vi mener det er et tilfredstillende skille. Det hjelper oss å holde rede på ansvarsforholdene i forhold til styret, sier han.

NRK skal ikke kunne delta i eller etablere relamefinansierte radio- og TV-kanaler som er særskilt rettet mot det norske markedet. Kringkastingsselskapet kan imidlertid opprette eller være med på opprettelsen av reklame-kanaler i utlandet eller som er av en mer allmenn karakter (departementet bruker som eksempel nisjekanalen Eurosport som NRK allerede eier gjennom European Broadcasting Union - EBU)

NRK skal få lov til å etablere betal-TV-kanaler alene eller i allianse med andre aktører.

I tillegg får de lov til å legge reklameinnslag i tekst-TV som kan sendes på begge TV-kanalene. Nærmere regler skal utarbeides i en forskrift, blant annet for å unngå ulovlig barnereklame.

Departementet presiserer at NRKs tekstfjernsyn ikke er en del av allmennkanalene, men blir likevel regnet som en del av kringkastingsvirksomheten.

Sønneland opplyser at forslaget til lovendringer ikke omfatter Internett og NRK-reklame via nettet. Denne delen skal behandles etter at Konvergens-utvalget under ledelse av Karen Bruzelius har lagt fram sin innstilling i juni.

Også digital-TV kommer i egen utredning fra Sønneland & Co. Dessuten skal en annen inntektstrøm, den omstridte sponsorvirksomheten i statskringkastingen, behandles separat.

Til toppen