NRK mener seg forskjellsbehandlet

- Det er en hovedbekymring at forslaget forskjellsbehandler oss og de kommersielle kanalene, sier fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas og viser til at NRK kun vil få lov til å vise navn og ikke logo i sponsorsammenheng.

- Det er en hovedbekymring at forslaget forskjellsbehandler oss og de kommersielle kanalene, sier fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas og viser til at NRK kun vil få lov til å vise navn og ikke logo i sponsorsammenheng.

- Det er en hovedbekymring for oss at vi blir behandlet ulikt og ikke får muligheten til å eksponere bedriftslogoer, sier fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas. Han kommenterer Kulturdepartementets forslag til nye sponse-regler som ble lagt frem i dag (se egne saker i høyremargen).

Bjerkaas understreker imidlertid at dette er en umiddelbar reaksjon, og at han ikke vil forskuttere høringsuttalelsen til NRK som vil bli sendt departementet senere.

Embedsverket har kommet fram til at det er kun er bedriftsnavn som NRK kan vise før og etter sponsede programmer. Logoer eller varemerker, ekstra bedrifts- og produktinformasjon og bevegelse er forbudt.

De kommersielle TV-kanalene vil heller ikke få lov til å ha bevegelser i sponsorelementene, mens de vil få anledning til å vise logoer.

- Det er en stor ulempe hvis ikke vi kan bringe det samme uttrykket som de konkurrende kanalene. Internasjonale aktører produserer ferdige pakker for alle TV-kanaler og vil ikke spesialbehandle enkelte, sier han.

Han hevder at NRK ønsket en restriksjon i sponseinnslag som beveger seg og er fornøyd med å få gjennomslag for dette. Han hevder at NRK ble presset i retning av reklameliknende sponsorinnslag på grunn av enhetlige sponsorpakke. De vil tilbake til slik sponsingen ble presentert i begynnelsen.

Problemet er bare at Kulturdepartementet har gått lenger enn NRK hadde forestilt seg og strippet anledningen for dem til å presentere plakatene i noen form for kommersiell innpakning.

- I all hovedsak er vi tilfreds med forslaget, sier han.

- Restriksjonene med å få knyttet sponsingen til programmer, som inneholder sport og eventer, har vært viktig for oss, selv om det innebærer at andre områder, som for eksempel dokumentarprogrammer, faller bort, sier han og mener akkurat det er underordnet.

- Hovedpoenget for oss har hele tiden vært at vi har brukt sponsing som et virkemiddel i kampen om rettigheter til arrangementer, ikke som et økonomisk virkemiddel i driften, påstår han.

Problemet er bare at NRK knapt kan hente inn noen arrangementssponsorer hvis de ikke en gang får lov til å vise bedriftslogoer. Terje Vold i mediebyrået Carat Media & Research sa til digi.no tidligere i dag at han ville være svært varsom med å anbefale NRK til sine kunder hvis regelverket endte opp som foreslått.

NRK har hele tiden måttet slite med et sponsortak på én prosent av de årlige driftsinntektene, noe som har begrenset sponsingen til mellom 23 og 25 millioner kroner årlig. Men NRK har lenge blitt beskyldt for å ta inn betydelig mer gjennom skjulte sponsorinntekter, blant annet indirekte gjennom TV-produkjonsselskpaper og ved andre subsidier.

Kulturdepartementet mener at det nye forslaget vil gi NRK klarere linjer, ikke minst gjennom hvilke program som faller innenfor sponsingen. Derfor foreslår de opphevelse av både én prosent-grensen og en annet tak på 50 prosent av sponsorinntekter fra næringslivet.

- For oss har én prosent grensen vært et mindre problem enn 50-50 delingen. Vi har uansett ikke hatt et ønske om stort inntektsvolum, men mulighet for å sikre oss nødvendige rettigheter til å arrangementer.

- Men det er ikke tvil om at sponsingen med sin utglidning over mot reklameinnslag har ødelagt en del for den ikke-kommersielle profilen til NRK?

- Det er nok riktig. Men det skyldes hovedsakelig bevegelsene i bildet. Det er en identitet på innslagene som er knyttet nræt opp til kommersielle reklamefilmer. Får vi fjernet det, er mye gjort, mener fjernsyndirektøren.

Til toppen