NRK og Dagens Næringsliv uten web-TV-kontakt

Både NRK og Dagens Næringsliv håpet å komme i gang med økonominyheter på web-TV første halvår i år. Partene har ikke snakket sammen på flere måneder, og det vil fortsatt vare lenge før planene blir en realitet, innrømmer DN-redaktør Amund Djuve.

Både NRK og Dagens Næringsliv håpet å komme i gang med økonominyheter på web-TV første halvår i år. Partene har ikke snakket sammen på flere måneder, og det vil fortsatt vare lenge før planene blir en realitet, innrømmer DN-redaktør Amund Djuve.

Et av de mer spennende konvergensprosjektene som ble lansert i år 2000, var avtalen mellom Dagens Næringsliv og Norsk Rikskringkasting om et samarbeid på web-TV.

Planen, som ble offentliggjort før sommeren i fjor, gikk ut på at de to partene dannet et felles selskap som skal produsere levende bilder, spesielt tilpasset næringslivet. Det ble inngått en intensjonsavtale med mål om oppstart første halvår i 2001, hvor man skulle produsere lyd og bilde for flere nye digitale kanaler, inkludert TV-bilder via PC-skjermen.

Det er datterselskapet NRK Aktivum som sitter med ansvaret for kontrakten fra NRKs side, noe som innebærer at morselskapet NRK ikke har noen enerett eller forpliktelser på å sende økonomistoffet.

Men avtalen førte også til et visst oppstuss blant fagforeningene i de respektive medieselskap. Det er et av hindrene som må forséres før de i det hele tatt kan bli noen samproduksjon.

- Det har ikke vært samtaler mellom oss på et par måneder, sier ansvarlig redaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve, til digitoday.no.

- Det har derfor heller ikke vært all verdens progresjon de siste månedene, sier han og mener at de ansatte i NRK nok har hatt andre oppgaver å ta seg av den siste tiden

- Det har vært vanskelig å få fremmet denne saken internt hos NRK i det siste. Det bekrefter Bjørn Suhrke, administrerende direktør i NRKs datterselskap NRK Aktivum. Han sikter spesielt til at NRK den siste tiden har hatt mange løse tråder som de har måttet nøste opp, spesielt med hensyn til ansettelse av ny nyhetssjef og kringkastingssjef.

Suhrke innrømmer at saken ikke står høyest på prioriteringslisten til NRK Aktivum, men at han stadig har tro på idéen, spesielt den redaksjonelle siden av den. Utfordringen er den kommersielle delen, noe både TV 2 Interaktiv og DB Medialab har tatt konsekvensen av.

- Vi må uansett regne med å ta en del investeringer. Det vil ta tid å tjene penger på web-TV, mener han.

Djuve sier på sin side at de ikke vil sette i gang noe prosjekt, hvis det ikke er kommersielt interessant.

- Jeg vil ikke si noe om lønnsomhetskrav, men vi må uansett være helt trygge på at det er mulig å få dette lønnsomt, sier DN-redaktøren.

Begge er enige om at det kan en stund, opp mot måneder, før de er skikkelig i gang med web-TV-prosjektet. Blant annet skal en ny kringkastingssjef på plass.


Til toppen