NRK og Norden med betal-TV i USA

NRK opplyser til digi.no at de nordiske TV-kanalene er i sluttfasen av forhandlinger om et betal-TV-konsept på det amerikanske markedet. Det er de amerikanske delstatene med nordiske aner som skal få levert nordisk statlig televisjon.

NRK opplyser til digi.no at de nordiske TV-kanalene er i sluttfasen av forhandlinger om et betal-TV-konsept på det amerikanske markedet. Det er de amerikanske delstatene med nordiske aner som skal få levert nordisk statlig televisjon.

- Vi er i en forhandlingssituasjon og kommet til sluttfasen av forhandlingene, sier Tor Paulsen i NRK Aktivum.

Norsk Rikskringkasting kommer i så fall til å levere et visst antall programtimer per år til prosjektet som har fått navnet Scandinavian Channel (noe som er litt villedende siden alle de fem nordiske landene er med).

Norsk-amerikaneren Steinar Hybertsen, født og oppvokst i Norge, kom med idéen til de nordiske kringkasterne og styrer selskapet Scandinavian Channel i USA. Telenor kjøpte seg i 1997 inn med 34 prosent i selskapet og dette året startet TV-kanalen også opp sendinger via Public Broadcasting System (PBS) som kan sammenlignes med allmennkringkastingskanalene i Norden.

Og både NRK, SVT, DR, YLE (Finland) og RUV (Island) har bitt på. Kanalen skal markedsføres mot delstater i Midtvesten som for eksempel Minnesota, Wisconsin og Nord-Dakota.

Ifølge det svenske nyhetsbrevet Mediatrender er det rundt 12 millioner skandinaver som er i målgruppen, det vil si rundt halvparten av befolkningen i alle de fem nordiske landene til sammen.

Paulsen er litt usikker på volumet på nedslagsfeltet i USA siden det kan dreie seg om flere generasjoner amerikanere med nordisk bakgrunn. Han er heller ikke like optimistisk som Sveriges Televison som har uttalt til Mediatrender at allmennkringasterne vil kunne lansere kanalen allerede til høsten.

- Vi kommer til å få avkastning for typiske norske produskjoner, det vil si programmer som vi vamligvis ikke får solgt på det kommersielle TV-markedet, sier Paulsen. Det skal koste å abonnere på kanalen som skal leveres av lokale kabel-TV-nettverk i USA.

Til toppen