NRK og Telenor sammen om bakkenett

Konkurransen er avblåst: NRK, TV2 og Telenor vil sammen søke om konsesjon for digitalt bakkenett.

Konkurransen er avblåst: NRK, TV2 og Telenor vil sammen søke om konsesjon for digitalt bakkenett.

NRK, TV2 og Telenor Broadcast har inngått en samarbeidsavtale med den hensikt å utrede muligheten for å søke konsesjon for digitalt bakkenett i Norge. Konsesjonen skal eventuelt søkes av Norges televisjon (NTV), hvor de tre partene i så fall blir like store eiere, heter det i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet utlyste i juni 2005 konsesjonen for digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge. Dette digitale bakkenettet skal erstatte dagens analoge nett som sørger for fjernsynsmottak via vanlige antenner.

    Les også:

Partene sier de er enige om å satse på åpne tekniske løsninger som gjør overgangen til digitalt bakkenett enkelt for forbrukerne. Det vil bli plass til flere betal-tv-aktører i nettet, heter det.

Både NRK, TV 2 Gruppen AS og Telenor Broadcast har vurdert ulike løsninger og samarbeidspartnere. En stund så det ut som om Telenor ville utfordre NTV i kampen om konsesjonen.

Begrunnelsen for at konkurrentene nå går sammen, forklares med at etableringen av det digitale bakkenettet er et nasjonalt løft med betydelig risiko. Partene tror at treveissamarbeidet kan sikre både den beste tekniske og redaksjonelle kompetansen, og den finansielle styrken til å gjennomføre utbyggingen.

NTV ble etablert i 2002 med sikte på å skaffe konsesjon for å etablere og drive Norges framtidige kringkastingsnett for digital-tv. Selskapet eies i dag av NRK og TV 2 Gruppen AS med femti prosent hver. Samarbeidsavtalen vil føre til at Telenor Broadcast kommer inn på eiersiden i NTV. De tre vil eie en tredjedel hver og være likeverdige partnere, hvor ingen enkeltpart har kontroll.

NTV skal eventuelt søke konsesjon og ha ansvar for de forpliktelser og rettigheter som følger med.

Samtidig er partene enige om å danne et nytt selskap (NTV II) som skal drive betal-tv virksomhet i det digitale bakkenettet. Også NTV II skal eies av NRK, TV 2 Gruppen AS og Telenor Broadcast med en tredjedel hver.

Søknadsfristen for å søke konsesjon for digitalt bakkenett er 30. september.

Til toppen