NRK satser på større nettredaksjon

NRK Interaktiv går nå over til en mer redaksjonell linje med større redaksjon, og tidligere leder for nettverksavdelingen, Are Nundal, overtar Rolf Brandruds stilling som leder for enheten. Internettvirksomheten skal foreløpig ikke finansieres med reklame.

NRK Interaktiv går nå over til en mer redaksjonell linje med større redaksjon, og tidligere leder for nettverksavdelingen, Are Nundal, overtar Rolf Brandruds stilling som leder for enheten. Internettvirksomheten skal foreløpig ikke finansieres med reklame.

NRK Interaktiv overføres til Fjernsynet fordi det åpner for muligheter til å ta ut fordeler når det gjelder sammensmeltingen mellom Internett og TV.

Fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas får det redaksjonelle hovedansvaret, men slik delegeringssystemet fungerer i NRK, er det Nundal som i praksis blir ansvarlig redaktør for NRK Interaktivs redaksjonelle innhold.

- NRK Interaktiv har allerede en redaksjonell produksjon, men vi vil styrke den redaksjonelle satsingen. Vi har både ønske om og mandat til å tilrettelegge og tilpasse allerede eksisterende innhold til Internett. Hovedutfordringen blir å frigjøre stoffet i den mangesidige NRK-produksjonen og tilrettelegge det, sier Nundal til digi.no.

Dét har vært ønskelig hele tiden, men det måtte en nysatsing til for å sette det ut i praksis. Det er satt inn ekstra ressurser, som prosentvis utgjør ganske mye av det totale budsjettet, men Nundal vil ikke ut med noen tall ennå.

Det skal være en egen innholdsredaksjon i NRK Interaktiv også. I dag er det en liten redaksjon, og denne vil styrkes. Nyhetsdivisjonen i NRK jobber også med å lage sine nyheter for Internett; de har en egen nettsatsing.

Nundal er ikke beskjeden i sine mål; NRK Interaktiv skal bli blant de fremste i Norge på Internett.

NRK Interaktiv har som resten av mediebedriften en forpliktelse til bredde på det redaksjonelle innholdet, men denne delen vil nok spisses spesielt mot barn og unge. - Der vi tror vi kan styrke Internett som medium, opplyser Nundal

- Hva med reklame?

- Departementets høringsutkast kan tolkes som en frihet til å ha reklame på nettsidene, men vi har ingen intensjoner om å være en reklamefinansiert innholdstjeneste på Internett per nå. NRK Interaktiv vil foreløpig ikke tjene penger på redaksjonelt stoff på nett.

Nundal kommer til å samarbeide mye med Brandrud, men det er ingen maktkamp. Lederoppgaven i NRK Interaktiv ble for stor, slik at det ble behov for en oppdeling av ansvaret. Nå står Brandrud for strategien, mens Nundal blir en operativ leder av enheten.

Til toppen