NRK vil samle Norge til ett TV-rike

NRK skal sammen med over 50 andre land markere overgangen til år 2000 i en gedigen global TV-samsending i regi av BBC. I Norge kommer alle kanalene til å være samlet til ett TV-rike i ti minutter.

NRK skal sammen med over 50 andre land markere overgangen til år 2000 i en gedigen global TV-samsending i regi av BBC. I Norge kommer alle kanalene til å være samlet til ett TV-rike i ti minutter.

Millennium er navnet på et stort internasjonalt samsendingsprosjekt som skal følge det nye året etter tidssonene. Ansvarlig er den britiske statskringkasteren BBC.

I NRK er Anne Torjusson Diesen prosjektleder, og skal koordinere og tilrettelegge for sendingene i Norge.

- Vi har avtale om en stor sending i regi av britiske BBC. Tanken er at det skal være en "Jorden-rundt-sending" i 24 timer, som flytter seg rundt med tidssonene. Sendingen starter i Stillehavet og ender i Stillehavet. Det er ennå ikke klart hvor mange land som blir med, men det blir over i hvert fall over 50 land.

- I Norge deler vi senderettigheter med TV3, og vi skal også diskutere med våre nordiske kolleger på et møte i Finland om ikke lenge om nordisk koordinering. Det er ennå ikke bestemt hva de enkelte nordiske land skal levere. Vi regner med å bruke BBC-sendingen som vinduer til den nasjonale sendingen, men det vil hovedsakelig være norsk fokus før midnatt. Det skal være en enorm markering i Storbritannia klokken tolv, og de er én time etter oss, så da kommer vi til å sende derfra, sier Torjusson Diesen.

- Det vil bli en stor sending på NRK med hovedsentral i et av våre store studioer, og det vil være reportere fra mange steder i landet som sender inn reportasjer. Dette kommer til å bli en historisk sending hvor vi forsøker å rapportere hvordan årtusenskiftet blir feiret. Det vil bli høytidelige minutter. Sendingen vil bli et samarbeid med de fleste avdelinger i huset, men det er ikke plukket ut mannskap, sier hun og understreker at det kommer til å skje i løpet av de nærmeste ukene.

Hun forteller at det i hvert fall kommer til å bli sendinger fra Oslo, som skal feire 1000-års jubileum i år 2000. Startskuddet for jubileumsfeiringen går nyttårsaften.

- Det er ikke bestemt hvilke andre steder vi skal sende fra, men det kommer til å bli dekning fra nord til sør. Og selvfølgelig fra verden for øvrig Vi har foreslått for de andre norske TV-kanalene TV 2, TV3 og TVNorge at vi skal samarbeide om de siste ti minuttene av året i en samsending, sier prosjektleder og hevder at de andre kanalene har vært positive til et sånt samarbeid.

- Det er ingen som ser noe poeng å konkurrere akkurat da. Det er en spennende og fascinerende tanke å samarbeide og ikke konkurrerer når vi går inn i et nytt årtusen. På en måte samler vi Norge til et rike, sier Torjusson Diesen.

Det er også snakk om å samkjøre radiokanalene, uten at dette er klart ennå.

- Hvordan skal dere samarbeide med TV3 om senderettighetene?

- Vi har blitt enige med TV3 om visse tidspunkt vi kan sende det samme. Blant annet er starten og avslutningen interessant for begge, i tillegg til feiringen i Greenwich. Vi vil forhandle nærmere om dette når de internasjonale sendingene er klare, det er vanskelig å si når vi ennå ikke har fått sendeplaner fra BBC. Men i den sentrale sendetid kommer vi til å bruke flere nasjonale innslag enn TV3, tror Torjusson Diesen.

I den internasjonale sendingen, som BBC har ansvaret for, skal det være tre innslag fra Norge, og av disse vil TV3 sannsynligvis stå for ett, NRK de to resterende.

Til toppen