NRKs programarkiv skal ut på Internett

Departementet vil at NRK skal gjøre gamle og nye programmer tilgjengelige for alle.

NRKs programarkiv skal ut på Internett

Departementet vil at NRK skal gjøre gamle og nye programmer tilgjengelige for alle.

Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har bedt NRK lage retningslinjer for hvordan gamle og nye NRK-programmer skal gjøres tilgjengelig for publikum på internett.

«Mest mulig av NRKs programarkiv og løpende programproduksjon skal tilgjengeliggjøres på internett som en del av allmennkringkastings­oppdraget», skriver departementet i et brev der oppdraget presiseres. NRK får frist til 14. september med å lage et første utkast til retningslinjer.

Sitatet er hentet fra én av konklusjonene i stortingsmeldingen «Kringkasting i en digital fremtid», som ble lagt fram i mai. Stortinget skal etter planen behandle meldingen i løpet av høsten. Men departementet mener det er hensiktsmessig å starte arbeidet med retningslinjene nå, og eventuelt foreta eventuelle tilpasninger som følge av Stortingets behandling.

– Klare begrensninger
Arkivsjef Bjarne Grevsgard i NRK sier til NTB at en del av programmaterialet trolig kan gjøres tilgjengelig for publikum på internett allerede i løpet av neste år. Men han tilføyer at det her er mange praktiske og juridiske spørsmål som må avklares først.

– Rettighetsproblemer vil sette klare begrensninger, sier han.

Før rettighetsspørsmålene er avklart, vil det heller ikke være mulig å si hvilke programmer – eller hvor stor del av NRKs produksjon – som kan gjøres tilgjengelig på internett.

Gratistjeneste
KKD siterer videre fra konklusjonene i stortingsmeldingen, og fastslår at NRK skal ta sikte på å tilby nedlasting av nye programmer, for eksempel hele sendeflaten fra seneste uke, som en gratistjeneste på internett.

Programarkivet skal som en hovedregel tilbys gratis, men departementet tilføyer at NRK bør kunne kreve kostnadsdekning for «tjenester som involverer bruksavhengige kostnader».

KKD viser også til stortingsmeldingens konklusjon om at NRK fortsatt bør kunne tilby enkelte programmer som kommersielle utgivelser. «Dette bør ikke få et omfang som kan sies å undergrave hovedprinsippet om at NRKs programarkiv er en del av vår felles kulturarv og derfor bør være mest mulig tilgjengelig for alle», heter det.

80.000 timer radio
Bjarne Grevsgard sier til NTB at mye av det historiske radioarkivet er digitalisert i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Dette gjelder over 80.000 timer radiosendinger, som i prinsippet kan gjøres tilgjengelig på internett. Det digitaliserte materialet dekker perioden fra 1934 til i dag. I 2008 starter NRK et stort prosjekt med digitalisering av fjernsynsprogrammer.

Til toppen