NRKs valg understreker mangel på valg

NRK har fått kritikk for å bruke Microsofts piratsikring, men NRK og alle andre trenger et reelt alternativ.

NRK har fått kritikk for å bruke Microsofts piratsikring, men NRK og alle andre trenger et reelt alternativ.

Etterhvert som bredbåndsfarten har steget, slår en viktig mangel fra IT-bransjens side ut i full blomst.

NRK fikk nylig kritikk for at statsselskapet har lagt ut alt sin innhold på nettet med Microsofts kopibeskyttede teknikk. Men alternativene er ikke mange når innholdet skal sees på PC-er. Quicktime er en mulighet, men da binder man seg til Apple og RealPlayer er ute av kampen.

"Valget av WMV ble ikke tatt fordi NRK ønsker å støtte en spesiell leverandør eller er motstander av åpne formater. Valget ble tatt fordi det ikke fantes åpne alternativer, forteller NRK til Stortinget."

    Les også:

NRKs mangel på valg avslører behovet for en åpen standard for beskyttelse av video og musikk. I dag har vi bare ubeskyttede standardformater. IT-bransjen bør vise ansvar nok til å gå sammen om en standard for beskyttelse og restriksjoner som sikrer fremvisning av innhold på alle plattformer.

Vi har allerede åpne videoformater som MPEG2/4 og H.264. I tillegg trenger vi løsninger som lar eiere av innhold sette begrensinger mot kopiering eller hvordan/hvor ofte en fil skal kunne spilles av. Dette er såkalte digital rights managment-systemer (DRM) muligheter som bare Microsoft og Apple tilbyr.

Hovedutfordringen blir å lage en åpen standard som er sikker, selv om koden er kjent.

Når standarden var klar, ville alle kunne lage avspillerprogrammer og server-programvare for spredning av innholdet - uten å binde seg til en plattform eller å betale lisensavgifter.

Med en åpne standard vil alle kunne konkurrere likt - uten etablerte posisjoner innenfor operativsystemer som Microsoft eller populære musikkspillere som Apple.

Dominerende aktører vil alltid ha muligheter til å stille krav om ekslusivitet, begrensinger og betaling.

Problemstillingen er spesielt aktuell i Norge der aktører som NRK er eid av staten og har spesielle forpliktelser til å spre innhold til alle.

Til toppen