NSA kan ryke i kongressen

Tea Party-republikaner bak forslag om å nekte bevilgning til datainnsamling.

NSA kan ryke i kongressen
Tea Party-yndling Justin Amash utløste en panikkartet reaksjon fra Det hvite hus. Bilde: privat (hentet fra Twitter)

Et av de yngste medlemmene av representantenes hus, 33 år gamle Justin Amash fra delstaten Michigan, har foreslått et lovtillegg for å hindre etterretningstjenesten NSA fra å samle inn metadata om all telekommunikasjon amerikanere i mellom.

At NSA rutinemessig har tilgang til, og oppbevarer på ubestemt tid, trafikkdata fra amerikaneres telefonbruk, var den første store avsløringen til varsler Edward Snowden.

(Den andre var Prism, et NSA-prosjekt for å samle trafikkdata og innhold fra nettkommunikasjon der en av partene ikke er amerikansk.)

Forslaget, nå kjent som «Amash amendment», er fremmet som utkast til tillegg til Pentagon-budsjettet. Det «avslutter fullmakten gitt av Patriot Act for allmenn datainnsamling», og «forbyr NSA og andre tjenester fra å bruke Patriot Act artikkel 215 til å samle data, herunder data om telefonsamtaler, relatert til personer som ikke er gjenstand for etterforskning under artikkel 215».

I praksis vil det tvinge NSA til å begrense datainnsamlingen til navngitte mistenkte, og at det i hvert tilfelle må innhentes tillatelse fra spesialdomstolen FISC («Foreign Intelligence Surveillance Court»).

Amash var Tea Party-yndling første gang han ble valgt til kongressen i 2010.

Han har bygget opp en egen politisk plattform basert på respekt for grunnloven og opprettholdelse av personlige friheter. Han sier han er opprørt over at NSA er gitt blankofullmakt til massiv datainnsamling av daglige gjøremål til alle amerikanere, uten forutgående demokratisk debatt.

Forslaget har fått støtte – og motstand – fra representanter for begge USAs politiske partier.

Tirsdag ble forslaget behandlet av House Rules Committee, komiteen som avgjør hva som skal tas opp til avstemning i representantenes hus. Uventet ble Amash-forslaget klarert for avstemning, sammen med et hundretalls andre.

Det innebærer at forslaget kan komme opp til avstemning allerede denne uken.

Dette utløste nærmest panikkartet stemning i Det hvite hus, ifølge medier som følger amerikansk politikk på nært hold (se for eksempel Huffington Post og New York Times).

Det hvite hus gikk til det svært uvanlige skritt å kommentere «the Amash Amendment» straks det ble klart at tillegget skal stemmes over. I erklæringen hilses debatten velkommen, samtidig som det advares mot å vedta forslaget:

– Vi oppfordrer representantenes hus til å avvise Amash-tillegget og i stedet velge en tilnærming som på hensiktsmessig vis legger opp til en fornuftig gjennomgang av hvilke verktøy som kan gi nasjonen størst trygghet.

NSA-sjef Keith Alexander ble sporenstreks sendt til kongressen der han satt i timelange møter med nøkkelpersoner, bak lukkede dører.

Han fikk medhold fra to ledende medlemmer av senatets etterretningskomite, henholdsvis komiteleder Dianne Feinstein (demokrat fra California) og senior minoritetsmedlem Saxby Chambliss (republikaner fra Georgia): De to gikk sammen om en oppfordring til kongressen om å avvise Amash-tillegget.

Observatører mener Amash-tillegget trolig vil falle. Skulle det mot formodning støttes av både representantenes hus og senatet, vil president Barack Obama trolig nedlegge veto.

Justin Amash er for øvrig svært aktiv på Twitter, der han kommer med en rekke kortfattede og klare argumenter for sitt syn.

Les mer om: