NSB lover bedre nødsamband

Nytt og bedre utstyr skal være på plass i alle tog til høsten.

NSB lover bedre nødsamband

Nytt og bedre utstyr skal være på plass i alle tog til høsten.

Oslo (NTB-Geir Lillesund): NSB Persontrafikk installerer i disse dager nye sambandsradioer i alle tog, og skal etter hvert også skifte ut håndholdte telefoner med nyere modeller.

Informasjonssjef Preben Colstrup sier dette etter at Norsk Lokomotivmannsforbund mandag gikk ut i Aftenposten og karakteriserte NSBs nåværende nødsamband som dårlig. Colstrup regner med at det nye og bedre sambandsutstyret skal være på plass til høsten.

– Vi skjønner at dette sambandet er problematisk, slik det er beskrevet i avisen. I NSB mener vi likevel at det vi nå har fungerer bedre i det daglige enn det forrige vi hadde, sier Colstrup.

Svar til departementet
I Samferdselsdepartementet sier statssekretær Hege Solbakken at man der ikke var kjent med forholdet før man leste om det i avisen.

– Det er bekymringsfullt at nødsambandet i noen grad ikke har fungert. Derfor har vi bedt Jernbaneverket og NSB innen kommende fredag å gi oss en skriftlig redegjørelse med løsningsforslag og en fremdriftsplan for å rette opp eventuelle mangler, sier Solbakken til NTB.

Lokomotivmannsforbundet har i en bekymringsmelding til Jernbaneverket tatt for seg det sviktende nødsambandet i forbindelse med en dødsulykke tidligere i år, der lokomotivfører Bjørn Nordby-Kringli kjørte på en ungdom som befant seg på togskinnene. Da han skulle varsle togledelsen om ulykken, var nødsambandet helt dødt, selv etter gjentatte forsøk.

– Jeg løp da gjennom toget med min private mobiltelefon i hånden for å finne mobildekning. I en av de bakerste vognene fikk jeg omsider kontakt. Da sto jeg i midtgangen med passasjerer på begge sider, og det var gått ti minutter siden ulykken, sier han til Aftenposten.

Ny løsning
Statens jernbanetilsyn påla NSB å installere det felleseuropeiske mobilkommunikasjonssystemet GSM-R på alle sine tog fra januar 2007. Ifølge Nordby-Kringli har systemet vist mangler allerede fra starten av.

– Vi er nå i en mellomperiode der de gamle togradioene tas ut og erstattes med nye åttewatts radio. I påvente av at alle togene har fått den nye radioen og alle involverte har fått sin opplæring, har man brukt en towatts håndholdt GSM-R telefon. Den har funksjoner som er uvant å bruke. Når togradioen, som kan foreta anrop til flere tog samtidig, og den håndholdte er slått på samtidig, får man problemer med anropet. Men det problemet regner vi med vil løse seg når de nye håndholdte GSM-R mobilene er på plass til høsten, sier Preben Colstrup i NSB til NTB.

Fakta om NSBs GSM-R samband

  • Statens jernbanetilsyn påla NSB, etter staulykken, å innføre det internasjonale togkommunikasjonsystemet GSM-R. R står for Railway - tog.
  • Systemet ble innført i NSB fra 1. januar og hadde i september 2006 en prislapp på 1,7 milliarder kroner.
  • Norge er første land i Europa der alle togstrekningene får ett kommunikasjonssystem som også virker i tunneler.
  • Vel 500 basestasjoner står på master langs 3.800 kilometer med jernbanelinjer. I tillegg er det sørget for radiodekning i vel 600 tunneler.
  • Systemet skal etter forutsetningen gi et sikkert, lukket samband innad i togene, mellom flere tog og mellom et tog og et antall kontrollrom som styrer sikkerheten.
Til toppen