NSB vil ha eget GSM-nett til 1,2 milliarder

Jernbaneverket vil ha sitt eget GSM-nett og skal be Stortinget om hele 1,2 milliarder kroner.

I en oppsiktsvekkende pressemelding i dag forteller Jernbaneverket at de har tildelt sitt eget datterselskapet BaneTele en kontrakt på å bygge et lukket GSM-nett. Med 600 egne basestasjoner skal NSBs tog kunne kommunisere med hverandre hvis et av dem kjører på rødt lys.

Men prislappen er svært frisk: 1,2 milliarder kroner er mye, selv i statsbudsjett-tider. For NSB går med underskudd og må ha penger fra Stortinget til vedlikehold. Bare i samferdselsektoren kunne nok både NRK og mange veisjefer tenke seg den samme summen.

I utgangspunktet kan det også virke oppsiktsvekkende at det er datterselskapet til Jernbaneverket, BaneTele, som har fått oppdraget, men forklaringen er enkel: BaneTele eier en fiberoptisk nett som går langs jernbanelinjene i Norge og ingen kan konkurrere på utbyggingspris med dette skreddersydde nettet.

Men hva som er uvanlig er at Jernbaneverket har delt ut kontrakten før Stortinget har bevilget en krone. Saken skal opp i Stortinget i juni og det blir et trangt nåløye å passere.

Det nye kommunikasjonssystemet er basert på GSM-R-standarden og skal gi sikker og stabil kommunikasjon mellom togleder og overvåkningssentralen. Byggingen av nettet starter til høsten og skal være avsluttet i 2005.

Dagens kommunikasjon baserer seg på analog togradio, men dette systemet er i ferd med å nå sin tekniske levealder. I tillegg er det flere strekninger som ikke har togradio i dag.

Det er Jernbaneverket som er BaneTeles oppdragsgiver, og BaneTele og Jernbaneverket signerte i går en intensjonsavtale om utbygging. Avtalen sikrer initiell finansiering slik at rekruttering til prosjektet kan starte. De første strekningene som får det nye kommunikasjonssystemet er Nordlandsbanen og Rørosbanen. Både Nordlandsbanen og Rørosbanen har i dag dispensasjon fra Jernbanetilsynet for å kjøre uten togradio.

Høsten 2001 fikk BaneTele lisens for mobiltelefonstandarden GSM 900. Utbygging av disse basestasjonene vil skje samtidig med utbygging av basestasjoner GSM-R, opplyser BaneTele i en pressemelding.

Det nye GSM-R-nettet skal dekke alle jernbanelinjer i Norge, det vil si nærmere 4000 kilometer, hvorav 450 av i alt 1000 tunneler er over en halv kilometer lange. Alt i alt skal det bygges ut 600 basestasjoner og systemet vil ha mellom 5.000 og 10.000 brukere.

Til toppen