NSM er bekymret for outsourcing og økende bruk av nettsky – men skytjenester kan også gi økt sikkerhet

– Skytjenester levert fra og med infrastruktur i Norge vil være en god start, ifølge sikkerhetsmyndighetene.

NSM er bekymret for outsourcing og økende bruk av nettsky – men skytjenester kan også gi økt sikkerhet
Innkjøp av skytjenester må vurderes opp mot behovet for nasjonal kontroll og beredskap, sier avdelingsdirektør Bente Hoff i NSM. Foto: Marius Jørgenrud

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) legger fredag fram sin årlige rapport om det digitale risikobildet for 2020. Det er en rapport hvor økende bruk av skytjenester og outsourcing til utlandet får særlig oppmerksomhet.