SIKKERHET

NSM: Kraftig økning i antall alvorlige cyberhendelser i fjor

Det ble registrert tre ganger flere alvorlige hendelser hos Nasjonal cybersikkerhetssenter i NSM i fjor enn året før. 

Sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Sofie Nystrøm la torsdag fram en rapport som viser at antallet alvorlige cyberhendelser økte kraftig i fjor.
Sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Sofie Nystrøm la torsdag fram en rapport som viser at antallet alvorlige cyberhendelser økte kraftig i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB
28. okt. 2021 - 11:51

– Samtidig utføres komplekse spionasjeaksjoner mot norske mål, og der våre viktigste verdier forvaltes, sier direktør Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i en pressemelding.

NSM la torsdag fram rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2021». Der skriver NSM at de har sett et taktskifte innen digital risiko i Norge.

– Norge står overfor et komplekst digitalt risikobilde der statlige og kriminelle aktører forsøker å utnytte sårbarheter i funksjoner, virksomheter og systemer ved bruk av et bredt utvalg digitale virkemidler, heter det.

I fjor opplevde det nasjonale cybersikkerhetssenteret i NSM tre ganger så mange alvorlige hendelser sammenlignet med året før. Flere av hendelsene var omfattende operasjoner der flere virksomheter var berørt, og sikkerhetsmyndigheten peker på at blant annet cyberoperasjonene mot Stortinget viser alvorlighetsgraden i det digitale risikobildet Norge nå står overfor.

Det har også vært en betydelig økning i hendelser knyttet til krypteringsvirus og økonomisk motivert kriminalitet, ifølge NSM.

De trekker videre fram at E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tidligere har påpekt at utenlandsk etterretningsaktivitet er en betydelig trussel mot Norge og norske interesser, og at særlig politikkutforming innenfor forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk er av vedvarende interesse.

– Erfaringer NSM har gjort det siste året, underbygger disse vurderingene, står det.

Slik skal Skygards første datasenter ved Hovinbyen se ut.
Les også

Telenor, Hafslund og Hitecvision: Milliardinvestering i datasenter

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.