NT-oppdatering med Sun-kompatibel Java

Microsoft har lagt ut en revidert Service Pack 4 med en ny og Sun-kompatibel Java virtuell maskin.

Microsoft har dermed utført sine forpliktelser i henhold til pålegget fra dommeren i søksmålet fra Sun. Ifølge dette pålegget, må Microsoft straks gjøre alle sine Java-varer kompatible med Suns definisjon, selv om rettssaken ikke finner sted før til sommeren.

Med den reviderte SP4, får du en versjon av Internet Explorer 4.0 som er kompatibel med Suns Java Native Interface.

Du får også en fiks til år 2000-programmet Y2Ksetup.exe som unngår tidligere feil på tjenere som kjører både Site Server Express 2.0 og Message Queue Server 1.0 eller 1.0E.

Disse to siste forbedringene av SP4 kan lastes ned for seg fra Microsofts nettsted.