NTNU baner vei for digital læring

Neste uke får det lovede kunnskapsløftet i skolene betydelig digital drahjelp fra NTNU.

Neste uke får det lovede kunnskapsløftet i skolene betydelig digital drahjelp fra NTNU.

NTNU har helt siden 1995 vært pådriver i den digitale utviklingen på læring og utdanning.

– Med våre røtter, har det vært helt naturlig å engasjere oss i hvordan teknologi og pedagogikk anvendes både i skolen, arbeidslivet og samfunnet for øvrig, sier seniorrådgiver Tore R. Jørgensen i NTNU til digi.no.

Jørgensen er initiativtaker og prosjektleder for NKUL-konferansen

(norsk konferanse om utdanning og læring), som starter torsdag neste uke og går over tre dager.

Allerede for tolv år siden jobbet NTNU for et bedre grensesnitt på PC-er slik at også barn og elever kunne bruke det i sin alminnelighet. I tillegg kjempet de for at teleindustrien måtte gi mer kapasitet i telenettet slik at interaktivitet og medieinnhold kunne distribueres.

– Ut fra filosofien til blant annet Douglas Engelbert (som oppfant musen til PC-er i 1968 for å forenkle bruken), mente vi det var et spørsmål om tid før disse to teknologiene ville gi en helt ny læringssituasjon, forteller Jørgensen.

NKUL-konferansen avholdes for 12. år på rad, og det er ventet et tusentalls deltakere.

Konferansen blir i år åpnet av kunnskapsminister Øystein Djupedal, som vil fokusere på det kunnskapsløftet som er nødvendig for framtidens skole.

Digital kompetanse er nå en av fem ferdigheter, på lik linje som lesing, skriving, matematikk, og muntlig framstilling.

– Det har blitt mer og mer framtredende hvordan ny teknologi kan berike læringsmuligheter for mennesker på alle nivåer i samfunnet, framholder Jørgensen.

Det er store og viktige aktører som samarbeider med NTNU om neste ukes arrangement. Disse er:

 • Utdanningsdirektoratet
 • ABM-utvikling er statens senter for arkiv, bibliotek og museum, underlagt Kultur- og kirkedepartementet.
 • Apple
 • Den Norske Dataforening (Dataforeningen),
 • IKT-Norge
 • KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.
 • Microsoft
 • NRK
 • Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).
 • Telenor
 • UNINETT ABC veileder norsk utdanningssektor om IKT og teknologivalg på vegne av Kunnskapsdepartementet
 • Utdanningsforbundet
Til toppen