NTNU: Disse utdanningene får deg raskest ut i fast jobb 

En IT-utdannelse får deg kjappest ut i jobb, ifølge NTNUs ferske kandidatundersøkelse.

NTNU: Disse utdanningene får deg raskest ut i fast jobb 
Visma-konsulent Hege Krokås Borge fikk jobb et år før hun var ferdig med NTNU-masteren. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

NTNUs kandidatundersøkelse viser at det ikke er noe tryggere enn IT-utdannelse. En bakgrunn fra fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk gir i litt større grad fast jobb enn ingeniørfag eller økonomi. En prosent ved instituttet oppgir at de er arbeidssøkende.