NTNU-forskning opphører på grunn av tele-konkurs

I fjor inngikk Broadband Mobile en samarbeidsavtale med NTNU. Blant annet skulle teleselskapet bidra med 1,5 millioner kroner til UMTS-forskning. Etter konkursen som ble kjent i går, vil de igangsatte forskningsaktivitetene opphøre.

I fjor inngikk Broadband Mobile en samarbeidsavtale med NTNU. Blant annet skulle teleselskapet bidra med 1,5 millioner kroner til UMTS-forskning. Etter konkursen som ble kjent i går, vil de igangsatte forskningsaktivitetene opphøre.

Samarbeidsavtalen mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Broadband Mobile ble inngått i november i fjor. Det var meningen at teleselskapet, som gikk konkurs i går, skulle bidra med 1,5 millioner kroner til forskning - blant annet på tredje generasjons mobiltelefoni eller såkalt UMTS.

Avtalen forutsatte at Broadband Mobile ble tildelt en av de fire UMTS-lisensene, noe de også ble. Selskapet (som var eid av Enitel og finske Sonera) betalte UMTS-avgiften på 200 millioner kroner i januar i år.


NTNU-professor Andrew Perkis sier til digitoday at universitetet har mottatt 200.000 kroner fra Broadband Mobile, og at flere aktiviteter allerede er igangsatt.

Blant annet skulle studenter tilbys et trainee-program med påfølgende ansettelse i Broadband Mobile, samt at selskapet ville tilby studentene sommerjobb. Konkursen satte en naturlig stopper for dette.

De andre aktivitetene som er igangsatt, slik som evaluering av etter- og videreutdanning, forberedelser til prosjektarbeider for 2001/2002 (sommerjobber), og opprettelse av hands-on-laboratorium for stimulering av nye studenter til Kommunikasjonsteknologi, vil opphøre.

Men Perkis sier aktivitenene vil bli forsøkt fortsatt gjennom andre tiltak.

Til toppen