NTNU-gutter anmelder «Jenter og Data»

To gutter på IKT-studiene ved NTNU har anmeldt universitetet og prosjekt Jenter og Data for brudd på likestillingsloven.

To gutter på IKT-studiene ved NTNU har anmeldt universitetet og prosjekt Jenter og Data for brudd på likestillingsloven.

IT-bransjen har lenge skreket etter flere damer. NTNU har derfor igangsatt prosjektet Jenter og Data med mål å øke antall kvinnelige teknologer inn i IT-bransjen. I samråd med en styringsgruppe og IME-fakultetet setter prosjektet opp budsjett og bestemmer tiltak for å sikre en høyest mulig jenteandel.

Blant virkemidlene er rekruttering av jenter til IKT-studiene ved NTNU og tiltak for trivsel og gjennomføring av studiene.

Høsten 2004 arrangerte Jenter og Data to seminarer i diskret matematikk for å hjelpe jentene i 1. klasse gjennom faget. Dette fordi flere av jentene syntes faget var vanskelig og for at ikke de få jentene som begynte på studiene denne høsten skulle falle fra.

Men guttene føler seg overkjørt. To gutter på IKT-studiene ved NTNU har anmeldt universitetet for brudd på likestillingsloven. De føler seg diskriminert blant annet fordi de ikke fikk delta på kurs i diskret matematikk høsten 2004.

Guttene godtar de sosiale og utenomfaglige tiltakene som prosjektet arrangerer, men reagerer på utestengelse fra faglige kurs rettet direkte mot studiene. Guttene argumenterte med at de også så på faget var vanskelig, og derfor ønsket å delta på seminarene.

Saken er ennå ikke ferdig behandlet i NTNU.

– Det er ikke mer diskriminerende at Jenter og Data arrangerer aktiviteter kun for jentene på IKT-studiene, enn at linjeforeningen Abakus arrangerer faglige og sosiale tiltak kun for de studentene som går på linjene Datateknikk og kommunikasjonsteknologi, sier undervisningsassistent Jannicke Husevåg ved NTNU.

Jenter og Data viser til at det er nettopp jenter som er målgruppen på studiene, og argumenterer:

– Det er ikke Jenter og Data sitt ansvar å sikre at flest mulig gutter trives og fullfører IKT-studiene. Det er det andre instanser og interesseorganisasjoner på NTNU som tar seg av. Vi i Jenter og Data vil oppfordre guttene til å legge misunnelsen til side og ta opp saken om eventuelle mangler i undervisning og oppfølging på studiene med den rette instans.

Prosjektet anbefaler guttene å ta saken i egne hender å be fagkom, faglærer eller instituttet å arrangere ekstra kurs og seminarer ved behov. De mener NTNU og institutt for Datateknikk og informasjonsvitenskap gir alle studentene like muligheter gjennom ulike tiltak rettet mot ulike målgrupper.

Det lyktes ikke digi.no å få en kommentar fra likestillingsrådgiver eller prosjektleder Annette Lindi ved Jenter og Data.

Til toppen