NTNU legger ut alle doktoravhandlinger på nettet

Alle doktorgradsarbeider fra NTNU skal nå gjøres tilgjengelig for hele verden via web.

Alle doktorgradsarbeider fra NTNU skal nå gjøres tilgjengelig for hele verden via web.

Marianne Moe, prosjektleder for nettpubliseringen av doktorgrader, sier til Universitetsavisa i Trondheim at Universitetsbiblioteket (UBiT) har som mål å legge ut alle avhandlinger i fulltekst.

Allerede 22. april ble de første smakebitene lagt ut på Universitetsbibliotekets nettsider. Foreløpig er 21 avhandlinger publisert i fulltekst, men Marianne Moe håper å legge inn ytterligere 100 i løpet av våren, forteller hun til Universitetsavisa. På sikt er målet at avhandlingene skal legges ut like etter at disputas er avholdt og det er klarlagt at avhandlingen er godkjent.

Fra 2001 har alle avhandlinger foreligget i elektronisk form, det er derfor ingen stor operasjon å legge disse ut på nettet som PDF-filer. Skal eldre doktorgradsarbeider gjøres tilgjengelig, må mange papirversjoner skannes elektronisk. Dette er en arbeidskrevende oppgave, og det er foreløpig ikke planlagt å gjøre dette, skriver Universitetsavisa.

Når en avhandling skal legges ut på nettet må det på forhånd innhentes tillatelse fra forfatteren. Av 28 avhandlinger så langt i køen for publisering, har ingen nektet utlegging.

- Her må alle involverte parter kontaktes og gi sitt samtykke. Denne prosessen tar tid. Vi legger nå siste hånd på en standardavtale som også dekker slike tilfeller. Flesteparten av de ca. 100 avhandlingene ”på vent” er av denne typen, sier Moe til Universitetsavisa.

Les hele saken i Universitetsavisa (lenken åpner nytt vindu).

Til toppen