NTNU-studenter mikser sin egen 'first tuesday'

I kveld er det klart for "Mixer" - NTNU-studentenes arrangement der idéhavere skal kobles med ressurspersoner for å skape grobunn for nye bedrifter.

I kveld er det klart for "Mixer" - NTNU-studentenes arrangement der idéhavere skal kobles med ressurspersoner for å skape grobunn for nye bedrifter.

Studentorganisasjonen Start NTNU arrangerer Mixer hver måned. Arrangementet kan minne om First Tuesday, og målet er at Mixer skal være en møteplass for alle med interesse for innovasjon og nyskapning i Trondheim.

Studentorganisasjonen satser på kobling mellom idéhavere og kompetanse og ressurser slik at nye bedrifter kan oppstå og eksisterende kan videreutvikles og inspirere andre.

Mixer ønsker å ha en tverrfaglig profil da Start NTNU mener det ofte er det beste grunnlaget for en vellykket bedrift. På tidligere Mixer-arrangement har det vært mellom 100 og 200 påmeldte.

Arrangementet besøkes av representanter fra inkubatorer, advokater, kommuner, Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond og investorer, i tillegg til studenter og andre fra universitetsmiljøet i Trondheim.

Til toppen