NTT splittes

Det statlige japanske televerket Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) kan bli delt i tre deler hvorav en del skal konkurrere på det internasjonale markedet, mens de to andre skal dele Japan mellom seg.

Det statlige japanske televerket Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) kan bli delt i tre deler hvorav en del skal konkurrere på det internasjonale markedet, mens de to andre skal dele Japan mellom seg.

De japanske telemyndighetene planlegger å etablere et holdingselskap med tanke på å splitte den japanske telegiganten i tre deler som hver får sine spesielle forretningsområder.

Det er det japanske post og teledepartementet og NTT som har kommet til en enighet om å dele selskapet. Samtidig skal den japanske lovgivningen som forbyr holdningselskaper endres i slutten av året slik at planene for NTT kan realiseres.

I slutten av mars 1999 skal NTT etter planen deles i et selskap med tanke på internasjonal telefoni både til og fra Japan, samt i virksomheter utenfor landet. De to andre delene av selskapet skal dele fastlands-Japan mellom seg i en østlig og en vestlig del. Alle de tre selskapene skal kontrolleres av holdningselskapet.

Departementet og NTT er ennå ikke ferdige med forhandlingene med opposisjonen i nasjonalforsmlingen, men venter et resultat når den nye sesjonen starter i januar.

NTT kan starte med reorganiseringen etter at aksjeeierne har sagt sitt i juni 1998.

Til toppen