NTT splittes

Det statlige japanske televerket Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) kan bli delt i tre deler hvorav en del skal konkurrere på det internasjonale markedet, mens de to andre skal dele Japan mellom seg.

De japanske telemyndighetene planlegger å etablere et holdingselskap med tanke på å splitte den japanske telegiganten i tre deler som hver får sine spesielle forretningsområder.

Det er det japanske post og teledepartementet og NTT som har kommet til en enighet om å dele selskapet. Samtidig skal den japanske lovgivningen som forbyr holdningselskaper endres i slutten av året slik at planene for NTT kan realiseres.

I slutten av mars 1999 skal NTT etter planen deles i et selskap med tanke på internasjonal telefoni både til og fra Japan, samt i virksomheter utenfor landet. De to andre delene av selskapet skal dele fastlands-Japan mellom seg i en østlig og en vestlig del. Alle de tre selskapene skal kontrolleres av holdningselskapet.

Departementet og NTT er ennå ikke ferdige med forhandlingene med opposisjonen i nasjonalforsmlingen, men venter et resultat når den nye sesjonen starter i januar.

NTT kan starte med reorganiseringen etter at aksjeeierne har sagt sitt i juni 1998.

Til toppen