NTV vil få konsesjon til bakkenett for digital-tv

NTV ligger an til konsesjon, og fra 2007 vil det bli slutt på analoge sendinger, ifølge statsråd Haugland i Kultur- og kirkedepartementet.

NTV ligger an til konsesjon, og fra 2007 vil det bli slutt på analoge sendinger, ifølge statsråd Haugland i Kultur- og kirkedepartementet.

Kultur- og kirkedepartementet har lagt fram Stortingsmelding nr. 44 (2002–2003) "Om digitalt bakkenett for fjernsyn". Regjeringen går inn for å bygge et digitalt bakkenett og mener at søknaden fra Norges Television (NTV) oppfyller de overordnede kravene som er lagt til grunn for utlysningen av konsesjonen. NTV er eneste søker.

    Les også:

NTV legger opp til en hurtig og styrt avvikling av analoge tv-sendinger innen 2007. Statsråd Valgerd Svarstad Haugland opplyser at brukerne må ut med mellom 1300 og 1500 kroner for en dekoderboks til hvert tv-apparat. Hun mener denne summen er akseptabel.

Prosjektet med digitalt bakkenett for tv har møtt bred motstand fra IT- og mediebransjen der det pekes på at et tilsvarende antall milliarder spandert på bredbåndsinfrastruktur ville gitt utallige mange flere muligheter til å utnytte moderne interaktiv teknologi og kringkasting over Internett. IKT-Norge har blant annet laget en egen motmelding.

Til toppen