Null fra Bull

Bull A/S i Norge viste, til tross for en vekst på 4 prosent, et foreløpig nullresultat for 1996. Ifølge administrerende direktør Gerd Jorunn Nilsen kan mye av årsaken til resultatet tilskrives Bullgruppens svake resultat på konsernnivå.

Bull A/S i Norge viste, til tross for en vekst på 4 prosent, et foreløpig nullresultat for 1996. Ifølge administrerende direktør Gerd Jorunn Nilsen kan mye av årsaken til resultatet tilskrives Bullgruppens svake resultat på konsernnivå.

Mens omsetningen økte med beskjedne 7,1 prosent, var resultatveksten til Bullgruppen på formidable 23 prosent og endte på FFR 376 millioner. Tatt i betraktning en omsetning på FFR 24 milliarder er dette likevel et beskjedent overskudd, og dette er noe Bull A/S i Norge må ta konsekvensene av. Bull A/S vil, i likhet med fjoråret, vise et nullresultat for 1996.

- I henhold til interne målesystemer går Bull Norge imidlertid bra, så vi dekker vår fulle del av administrasjonskostnader, FOU og produksjon fra konsernet, sier administrerende direktør i Bull A/S, Gerd Jorunn Nilsson, til digi:data.

- Jeg er godt fornøyd med resultatene, sier Nilsson, som håper på et lite overskudd i året som kommer.

- For `97 tror jeg det er realistisk å håpe på et overskudd på mellom 2 og 3 prosent av omsetningen. Spesielt tror jeg vi vil gjøre det godt innenfor konsulentvirksomheten, sier Nilsson som regner med å ansette mellom 20 og 30 nye medarbeidere til denne virksomheten.

Til toppen