Nulltoleranse for smøring i IT-bransjen

Nå skal det blitt slutt på smøringen i IT-bransjen, men hvor går grensen?

Det som blir påspandert må tåle dagens lys, mener DIFI.
Det som blir påspandert må tåle dagens lys, mener DIFI.

Nå skal det blitt slutt på smøringen i IT-bransjen, men hvor går grensen?

I IT-bransjen har det blitt rullet opp flere skandaler der kunder har latt seg smøre av IT-leverandører. Blant annet ble julebord og sommerfester i Skatteetatens IT-avdeling betalt av Siemens i ni år.

Den kjente korrupsjonsjegeren Eva Joly hevder at Siemens-konsernet har en svartekasse på over 10 milliarder kroner som blir brukt til å få gjennom kontrakter.

Også BI-professor Petter Gottschalk mener IT-bransjen er blant verstingene med en stor deltakelse i dumping, skattejuks og korrupsjon.

På gårsdagens seminar Miljø, etikk og effektivisering arrangert av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), gikk det klart fram at det nå vil bli enda strengere regler for å motta goder fra leverandører.

Til en fullsatt sal av innkjøpere kjørte advokat Trygve Olavson Laake og seniorrådgiver Jakob M. Landsvik i DIFI en åpen debatt om etikk og offentlige anskaffelser.

Hvor går så grensen for smøring? Hva oppnår vi egentlig med å gå ut å spise middag med en leverandør? Vil dette være på kanten?

Ja, mener Landsvik. Han refererer til tiden han jobbet i renovasjonsbransjen.

- Det blir helt feil å få kundebehandling bare av en eller noen utvalgte leverandører. Alle skal likebehandles og få den samme sjansen å komme med sitt tilbud. I renovasjonsbransjen løste vi denne utfordringen med å invitere alle tilbyderne til leverandørseminar som gikk over flere dager, forteller han.

Alle fikk anledning til å presentere seg, og alt av materiale ble lagt ut på nett åpent til gjennomsyn.

Landsvik lot Camilla Moseids (KLP) definisjon av hvor grensen går for smøring være en mal:

«Noe som gir merverdi for meg som innkjøper utover å gjøre en god jobb for kommunen, økonomisk, følelsesmessig eller praktisk. »

Godene kan være alt fra at en leverandør gir svært gode skussmål til innkjøperens sjef rett før lønnsforhandlingene til at hele familien blir invitert til høyfjellshotell som en hyggelig avkobling.

- Hovedregelen må være at det som du blir påspandert må tåle dagens lys, framholder advokat Trygve Olavson Laake.

Selv om det ikke er direkte uetisk å motta rødvinsflaske, lunsj eller middag, har Oslo kommune gått fram med et eksempel om ikke å motta noen gaver fra leverandører.

«Etiske regler for Oslo kommune skal sikre god etisk praksis, felles standard arbeid for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, verdigrunnlag, politiske vedtekter og at oppgaver utføres uten å skade omdømme og tillit til befolkningen. »

- Innkjøperne kommer langt med å kunne forvaltningsloven og god folkeskikk. Det skal verken være nødvendig med en rødvinsflaske eller operabilletter for å kunne gjøre en god jobb, uttaler advokaten.

    Les også:

Til toppen