Nullvekst for lagringssystemer

Omsetningen av disklagringssystemer er flat, melder IDC. Kapasiteten økte med 36 prosent.

Omsetningen av disklagringssystemer er flat, melder IDC. Kapasiteten økte med 36 prosent.

Analyseselskapet IDC har offentliggjort en rapport om det globale markedet for disklagringssystemer i tredje kvartal i år, sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Etter IDCs definisjon inngår alle disklagringssystemer med minst tre fysiske harddisker i dette markedet, som følgelig består av alle former for eksterne disksystemer, samt store interne systemer i serverkabinetter. Svitsjer og tilleggsprogramvare omfattes ikke av definisjonen.

I forhold til tredje kvartal i fjor falt omsetningen med 0,3 prosent til 4,78 milliarder dollar, mens den samlede kapasiteten økte med 36 prosent til 197 petabytes. Utviklingen er bedre enn i andre kvartal, da omsetningen falt med 3,9 prosent i forhold til samme kvartal året før. Det advares mot å overtolke bedringen, som er preget av at en av de store aktørene, EMC, opplevde en ekstremt dårlig tredje kvartal i fjor.

IDC forklarer at økningen i den samlede solgte kapasiteten har minket hvert kvartal de siste fire kvartalene. På den andre siden har bransjen også greid å bremse prisfallet, som er nede i 27 prosent, det andre kvartalet på rad med prisfall under 30 prosent. I foregående kvartaler har prisfallet vært mellom 30 og 40 prosent.

Helhetsvurderingen til IDC er at man ikke kan snakke om noen oppsving, men at man kan være forbi bunnen.

Fordelt per leverandør ser markedet slik ut:

Framgangen til EMC må, som nevnt, relateres til et ekstremt dårlig tredje kvartal i fjor. På den andre siden har alliansen mellom EMC og Dell en del av æren for den sterke framgangen til Dell.

Når det gjelder eksterne disklagringssystemer, anslår IDC en omsetningsvekst på 1,5 prosent fra tredje kvartal i fjor, til 3,2 milliarder dollar. Hewlett-Packard beholdt førsteplassen med en andel på 21,8 prosent av omsetningen, mot 19,2 prosent for EMC.

Innen dedikerte filservere (NAS eller "network attached storage") og disklagre til lagringsnett (SAN eller "storage area network") beholder EMC ledelsen med 28,9 prosent av omsetningen, mot 25,6 prosent for HP og 11,5 prosent for IBM.

Til toppen